Označené príspevky: rendezvény

Euroscola

By , Streda, 01. január 2010

Human rights

HUMAN_RIGHTS

Sikanovanie – Brigita Balyová

sikanovanie – Judita Molnárová

Šikanovanie – Récsei Noémi

Vianoce 2009

By , Utorok, 12. december 2009

:)

HooooLóri lábú TibiMiki

Halloween Conference

By , Piatok, 11. november 2009

tok

Pre každého je dôležité, aby čo najlepšie spoznal svoju kultúru, zvyky a obyčaje svojich predkov, ktoré potom odovzdáva ďalšiemu pokoleniu. Popri tom je nevyhnutné, aby sa zoznámil aj s kultúrou a tradíciami iných národov, aby si aj takým spôsobom rozšíril rozhľad. Keď sa učíš cudzí jazyk, počas štúdia sa oboznamuješ s návykmi a tradíciami používateľov daného jazyka. Naším cieľom bolo, aby sa čo najviac detí oboznámilo s halloweenskými tradíciami írskeho obyvateľstva Anglicka.

kaszás

V tomto školskom roku sme usporiadali halloweenskú párty, už 15. v rade, na ktorej sa zúčastnili študenti z vyšších ročníkov základných a stredných škôl, ich úlohou bolo zapojiť sa do zábavných programov, samozrejme v anglickom jazyku. To bolo veľmi osožné pre študentov z viacerých dôvodov:

  1. Mohli sa učiť, rozširovali si slovnú zásobu.
  2. Vedeli aktívne komunikovať po anglicky bez jazykových zábran.
  3. Mohli si zmerať sily vo vedomostných kvízoch so študentmi iných škôl.
  4. Nadobudli nové priateľstvá.

pokhalos

Na Slovensku viaceré školy organizujú halloweenskú párty. Sme veľmi hrdí na to, že naša škola patrí medzi tie najaktívnejšie. Za to sa musíme poďakovať predovšetkým našej profesorke Bogolepovej, ktorá sa už 15. rok oduševnene venuje organizovaniu tomuto veľkolepému podujatiu. Dúfame, že nám ešte veľa rokov bude robiť hlavnú organizátorku akcie :) (Berek Annamária – II. trieda)

Fotky


Deň jablka

By , Piatok, 10. október 2009

Po vlaňajších pozitívnych skúsenostiach 23. októbra 2009 sme už po druhýkrát zorganizovali Deň jablka na našej škole na podnet Ligy proti rakovine. Snažíme sa motivovať žiakov k zdravej životospráve, k zdravším stravovacím návykom a tak účinne bojovať proti civilizačným chorobám.almanap1

Po príchode do školy každý žiak a zamestnanec obdržal jablko a letáčik s informáciami o zásadách správnej výživy a v tomto roku aj o rizikových faktoroch vzniku rakoviny prostaty, ktorá ohrozuje aj mladých mužov (pozn. na podnet Ligy proti rakovine).

V priebehu dňa si žiaci vyzdobili triedy jesennými dekoráciami z prírodných materiálov a pripravovali zdravé zeleninové a ovocné šaláty. Zhotovovali aj postery s tematikou zdravej výživy.

Súčasťou podujatia bola aj malá medzitriedna súťaž v telocvični, kde žiaci vedomostné a pohybové úlohy zvládli veľmi dobre a veselo  a víťazi boli odmenení. Ďalšie fotky

Helena Martosyová