Označené príspevky: almanap

Deň jablka

By , Piatok, 10. október 2009

Po vlaňajších pozitívnych skúsenostiach 23. októbra 2009 sme už po druhýkrát zorganizovali Deň jablka na našej škole na podnet Ligy proti rakovine. Snažíme sa motivovať žiakov k zdravej životospráve, k zdravším stravovacím návykom a tak účinne bojovať proti civilizačným chorobám.almanap1

Po príchode do školy každý žiak a zamestnanec obdržal jablko a letáčik s informáciami o zásadách správnej výživy a v tomto roku aj o rizikových faktoroch vzniku rakoviny prostaty, ktorá ohrozuje aj mladých mužov (pozn. na podnet Ligy proti rakovine).

V priebehu dňa si žiaci vyzdobili triedy jesennými dekoráciami z prírodných materiálov a pripravovali zdravé zeleninové a ovocné šaláty. Zhotovovali aj postery s tematikou zdravej výživy.

Súčasťou podujatia bola aj malá medzitriedna súťaž v telocvični, kde žiaci vedomostné a pohybové úlohy zvládli veľmi dobre a veselo  a víťazi boli odmenení. Ďalšie fotky

Helena Martosyová