2015

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Suma v € Dátum splatnosti
20140375 NSK Stočné 38,82 50115
20140376 NSK Stočné 62,32 50115
6769638449 Slovak Telekom, a. s. Za pevné linky 12/14 42,85 260115
415001166 Webglobe – Yegon, s. s r. o. Registrácia comgim 23,90 270115
1523500166 Petit Press, a. s. BA Inzercia v Új Szó 60,00 290115
201410928 ENERGO-SK, a. s. Nitra Zemný plyn, Komenského ul 38,40 290115
5100000209 DIGITAL VISIONS s. s r. o. Remitenda PC World … 14,90 220115
3770592364 Slovak Telekom, a. s. Za pevné linky 1/15 41,08 250215
12015 Gymnázium Želiezovce Za energie 373,31 280215
201510019 ENERGO-SK, a. s. Nitra Zemný plyn, Komenského ul. 38,40 90215
20150013 NSK Stočné 64,39 90215
82015 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za obedy za 01/2015 139,23 170215
802008405 Prvá Finančná, a. s. Poistné za I. Q 2015 859,60 150215
201510084 ENERGO-SK, a. s. Nitra Zemný plyn, Komenského ul. 53,76 20315
1521102033 Petit Press, a. s. BA Vasárnap – štvrtáci 99,98 40315
2321500041 Mesto Želiezovce KO I. splátka 56,93 200215
201510125 ENERGO-SK, a. s. Nitra Zemný plyn, Komenského ul. 38,40 10315
22015 Gymnázium Želiezovce Za energie 02/15 566,02 240315
8771569779 Slovak Telekom, a. s. Za pevné linky 2/15 42,73 250315
1215030364 MIRA OFFICE Levice Toal.pap, mydlo tek. 84,23 170315
412015 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za obedy za 02/2015 122,57 90315
20150079 NSK Stočné 65,78 160315
20150080 NSK Stočné 40,98 160315
201510202 ENERGO-SK, a. s. Nitra Zemný plyn, Komenského ul. 38,40 310315
202520014 ENERGO-SK, a. s. Nitra Režijné náklady 36,00 10415
20150094 NSK Stočné 37,02 100415
202520019 ENERGO-SK, a. s. Nitra Režijné náklady 12,00 230415
1402015 Roman Zomborský, Levice BOZP 30,00 280415
32015 Gymnázium Želiezovce Za energie 03/15 382,85 300415
201510268 ENERGO-SK, a. s. Nitra Zemný plyn, Komenského ul. 38,40 50515
20150128 NSK Stočné 40,98 120515
6546041178 Kooperatíva, a.s. Poistenie majetku II. Q 859,62 150515
202520049 ENERGO-SK, a. s. Nitra Režijné náklady za 0515 12,00 210515
42015 Gymnázium Želiezovce Režijné náklady za 04/15 566,02 250515
1215050919 MIRA OFFICE, s. s r. o. Toaletný papier 41,82 270515
2321500041 Mesto Želiezovce KO II. splátka 56,93 310715
2321500041 Mesto Želiezovce KO III. Splátka 56,93 300915
2321500041 Mesto Želiezovce KO IV. Splátka 56,91 11215
201510346 ENERGO-SK, a. s. Nitra Zemný plyn, Komenského ul. 38,40 90615
15406202 B2BPartner, Bratislava Mopy + držiak mopu 79,20 160615
1215051060 MIRA OFFICE s. s r. o. Krieda a obálky 25,94 120615
1002015 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za obedy za 05/15 103,53 120615