2013

 

Číslo Dodávateľ Predmet Suma Dátum splat.
3100000336 Digital Visions s.r.o. Giga predplatné PC Revue 14,90 € 1.1.2013
9746093925 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete 46,42 € 3.1.2013
413000982 Yegon s.r.o. Registrácia comeniusproject.sk 23,90 € 10.1.2013
413001232 Yegon s.r.o. Registrácia comgim.sk 23,90 € 13.1.2013
7300604166 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za mobilné služby 17,77 € 15.1.2013
203231071 Energo-SK, a.s. Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie -759,91 € 15.1.2013
203231070 Energo-SK, a.s. Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie -253,00 € 15.1.2013
44/2013 Bc. Roman Zomborský Služby BOZP 20,00 € 24.1.2013
170330046 NSK Zrážky 69,02 € 24.1.2013
201310062 Energo-SK, a.s. Vyúčtovanie spotreby zemného plynu -846,77 € 24.1.2013
2013001 Delfin – Ing. Gabriel Melczer Pečitky školskej knižnice 106,50 € 29.1.2013
203330025 Energo-SK, a.s. Dodávka elektrickej energie 179,60 € 30.1.2013
12.13 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G 140,36 € 31.1.2013
13/2013 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G 668,16 € 31.1.2013
201310142 Energo-SK, a.s. Dodávka zemného plynu 1 466,44 € 31.1.2013
202320001 Energo-SK, a.s. Režijné náklady 420,00 € 31.1.2013
3747072240 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete 48,78 € 3.2.2013
203330074 Energo-SK, a.s. Dodávka elektrickej energie 108,85 € 12.2.2013
1.13 Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za január 2013 874,74 € 13.2.2013
41/2013 Mesto Želiezovce Komunálny odpad 227,70 € 14.2.2013
17022013 Vesna nezisk. org. Bratislava Seminár “Pers. práca a odm. zam. v školstve 37,00 € 19.2.2013
080-2008.405 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Poistenie majetku 856,98 € 28.2.2013
7301733942 Slovak Telekom Bratislava Poplatok za mobil 17,36 3.3.2013
7305129756 Telekom Poplatok za mobil 22,84 3.3.2013
203330137 ENERGO-SK, a.s. Nitra Za el. energiu za 022013 70,75 € 6.3.2013
202320012 ENERGO-SK, a.s. Nitra Režijné náklady 02/2013 12,00 € 7.3.2013
1213020280 Mira office, s. s r. o. Želiezovce PC a Windows 7 Home pre ek.úsek 460,08 € 11.3.2013
302013 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za odobraté obedy študentov 02/2013 640,32 € 12.3.2013
292013 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za odobraté obedy zamestnancov 02/2013 134,56 € 12.3.2013
1042013 Bc. Richard Zomborský St. Hrádok Za služby PO I. Q 2013 30,00 € 14.3.2013
22013 Gymnázium Želiezovce Refundácia nákladov na prevádzku za 022013 639,18 € 20.3.2013
9748055002 Slovak Telekom Bratislava Poplatok za pevné linky 48,06 € 25.3.2013
203330235 ENERGO-SK, a.s. Nitra Dodávka el.energie 03/2013 183,60 € 27.3.2013
170530050 Nitriansky samosprávny kraj Stočné 02/2013 51,62 € 2.4.2013
7302866231 Slovak Telekom Faktúra za služby mobilnej siete 22,33 € 3.4.2013
202320022 ENERGO-SK, a.s. Nitra Za znečisťovanie ovzdušia 8,88 € 4.4.2013
32013 Gymnázium Želiezovce Preplatok za teplo -1 105,77 € 9.4.2013
42013 Gymnázium Želiezovce Za odb.prehl. el. inšt. a hromozvodu 397,60 € 9.4.2013
462013 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za odobraté obedy zamestn.za 03/2013 104,40 € 11.4.2013
472013 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za odobraté obedy študentov 03/2013 469,80 € 11.4.2013
080-2008.405 Prvá Komunálna Finančná, a.s. NR Za poistenie majetku II. Q 2013 859,60 € 15.4.2013
2013077 Mikloško Mikuláš Za občerstvenie na deň učiteľov – SF 72,20 € 17.4.2013
202320025 ENERGO-SK, a.s. Nitra Režijné náklady 03/2013 12,00 € 19.4.2013
52013 Gymnázium Želiezovce Režijné náklady za 03/2013 634,66 € 22.4.2013
203330321 ENERGO-SK, a.s. Nitra Za el. energiu za 042013 179,60 € 24.4.2013
1749035696 Slovak Telekom Poplatok za pevné linky za 03/2013 47,82 € 25.4.2013
2842013 Bc. Richard Zomborský St. Hrádok Za služby PO II. Q 2013 30,00 € 1.5.2013
201310410 ENERGO-SK, a.s. Nitra Za zemný plyn 04/2013 50,00 € 6.5.2013
5590012510 IVES Košice APV WinPaM 032013-022014 71,70 € 8.5.2013
1705300060/2013 Nitriansky samosprávny kraj Za stočné 03/2013 64,01 € 9.5.2013
552013 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za odobraté obedy študentov za 04/2013 663,52 € 10.5.2013
542013 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za odobraté obedy zamestnancov 04/2013 141,52 € 10.5.2013
202320031 ENERGO-SK, a.s. Nitra Režijné náklady za 04/2013 12 € 20.5.2013
1705300062 Nitriansky samosprávny kraj Stočné za 012013 64,01 21.5.2013
2750020929 Telekom Poplatok za pevné linky 04/2013 46,98 € 25.5.2013
203330425 ENERGO-SK, a.s. Nitra Za el.energiu za 05/2013 179,60 € 29.5.2013
202320041 ENERGO-SK, a.s. Nitra Režijné náklady za 05/2013 12 € 31.5.2013
201310487 ENERGO-SK, a.s. Nitra Za zemný plyn 05/2013 50 € 5.6.2013
842013 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za odobraté obedy zamestnancov za 05/2013 163,56 7.6.2013
882013 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za odobraté obedy študentov za 05/2013 581,16 7.6.2013
2642013 Bc. Roman Zomborský Za služby BOZP II. Q 2013 20,00 24.6.2013
4750983992 Telekom Poplatok za pevné linky za 052013 51,59 25.6.2013
72013 Gymnázium Želiezovce Režijné náklady za máj 2013 655,49 30.6.2013
203330521 ENERGO-SK, a.s. Nitra Za elektrickú energiu za 06/2013 179,60 2.7.2013
201310562 ENERGO-SK, a.s. Nitra Za plyn za 06/2013 50,00 3.7.2013
1042013 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za odobraté obedy za 06/2013 397,88 8.7.2013
992013 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za odobraté obedy za 06/2013 – zamestnanci 142,68 8.7.2013
202320055 ENERGO-SK, a.s. Nitra Režijné náklady za 06/2013 12,00 9.7.2013
1705300084/2013 Nitriansky samosprávny kraj Stočné za 05/2013 64,01 11.7.2013
802008405 Prvá Komunálna Finančná, a.s. NR Poistenie majetku za III.Q 2013 859,60 € 15.7.2013
6751867905 Telekom Poplatok za pevné linky za 06/2013 55,32 25.7.2013
82013 Gymnázium Želiezovce Režijné náklady za 06/2013 633,76 26.7.2013
7307431357 Telekom Poplatok za mobil za 06-07/2013 16,38 3.8.2013
5152013 Bc. Richard Zomborský St. Hrádok Za služby PO za III. Q 30,00 6.8.2013
1132208047 ŠEVT a. s. Triedne knihy 18,74 6.8.2013
201310634 ENERGO-SK, a.s. Nitra Za plyn za 07/2013 50,00 12.8.2013
202320061 ENERGO-SK, a.s. Nitra Režijné náklady za júl 2013 12,00 14.8.2013
7752910207 Telekom Poplatok za pevné linky za 07/2013 50,22 25.8.2013
201310706 ENERGO-SK, a.s. Nitra Za plyn za 08/2013 50,00 3.9.2013
202320077 ENERGO-SK, a.s. Nitra Režijné náklady za 08/2013 12,00 4.9.2013
1705300096/2013 Nitriansky samosprávny kraj Stočné za 07/2013 68,15 6.9.2013
92013 Gymnázium Želiezovce Režijné náklady za 07/2013 607,50 11.9.2013
3632013 Bc. Roman Zomborský Za služby BOZP III. Q 2013 20,00 25.9.2013
6753866045 Telekom Za pevné linky 46,94 25.9.2013
12713 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za odobraté obedy za 09/2013 154,28 10.10.2013
1282013 ŠJ pri ZŠ Želiezovce Za odobraté obedy za 09/2013 – žiaci 769,08 10.10.2013
20130308 NSK Stočné za 08/13 64,01 14.10.2013
202320091 ENERGO-SK, a.s. Nitra Režijné náklady za 09/2013 12,00 14.10.2013