2012

 

Číslo Dodávateľ Predmet Suma Dátum
2100000403 Digital Visions s.r.o. Giga predplatné PC Revue 14,90 € 1.1.2012
8734173281 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete 54,03 € 3.1.2012
200140608 Energo-SK, a.s. Vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie -2 868,00 € 9.1.2012
203130935 Energo-SK, a.s. Vyúčtovanie spotreby el. energie -624,47 € 12.1.2012
203131055 Energo-SK, a.s. Vyúčtovanie spotreby el. energie -780,38 € 16.1.2012
32/2012 Bc. Roman Zomborský Služby BOZP 30,00 € 23.1.2012
33120059 Eurooffice – Ing. Baka Ľudovít Servisný zásah – kopírka 27,48 € 31.1.2012
70891092 Komenský, s.r.o. Virtuálna knižnica 9,96 € 31.1.2012
1703000012 NSK Zrážky 42,26 € 2.2.2012
1703000011 NSK Vodné a stočné 32,66 € 2.2.2012
1703000010 NSK Zrážky 67,91 € 2.2.2012
412003538 Yegon s.r.o. Registrácia comeniusproject.sk 23,90 € 6.2.2012
001/2012 Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za január 2012 613,59 € 13.2.2012
412004291 Yegon s.r.o. Registrácia comgim.sk 23,90 € 13.2.2012
4.12 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G 158,92 € 13.2.2012
12.12 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G 699,48 € 14.2.2012
7201554490 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za mobilné služby 16,00 € 15.2.2012
2735182679 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete 48,25 € 25.2.2012
203230105 Energo-SK, a.s. Dodávka elektrickej energie 440,04 € 27.2.2012
70891092 Komenský, s.r.o. Virtuálna knižnica 9,96 € 29.2.2012
5590009380 Ives Košice Služby STP APV 71,70 € 29.2.2012
202220006 Energo-SK, a.s. Režijné náklady 420,00 € 29.2.2012
5736180086 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete 52,82 € 3.3.2012
16/2012 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G 607,84 € 6.3.2012
15.12 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G 147,32 € 6.3.2012
002/2012 Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za febr.2012 825,02 € 9.3.2012
720275177 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za mobilné služby 15,36 € 15.3.2012
200240126 Energo-SK, a.s. Oprava základu dane -593,97 € 27.3.2012
200240127 Energo-SK, a.s. Oprava základu dane -609,64 € 27.3.2012
170500002 NSK Vodné a stočné 36,13 € 28.3.2012
170500003 NSK Zrážky 40,18 € 28.3.2012
170500004 NSK Zrážky 64,57 € 28.3.2012
170500006 NSK Zrážky 161,65 € 30.3.2012
70891092 Komenský, s.r.o. Virtuálna knižnica 9,96 € 31.3.2012
201210175 Energo-SK, a.s. Dodávka zemného plynu 2 641 2.4.2012
201210182 Energo-SK, a.s. Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu -1 886,20 2.4.2012
35/12 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G 227,36 € 2.4.2012
37/2012 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G 807,36 € 2.4.2012
1737174590 Slovak Telekom, a.s. Faktúra služby pevnej siete 53,30 € 3.4.2012
201210201 Energo-SK, a.s. Dodávka zemného plynu 60,00 € 11.4.2012
203230244 Energo-SK, a.s. Dodávka elektrickej energie 273,12 € 12.4.2012
003/2012 Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za marec 2012 738,32 € 16.4.2012
202220033 Energo-SK, a.s. Režijné náklady 420,00 € 23.4.2012
188/2012 Bc. Roman Zomborský Služby BOZP 30,00 € 23.4.2012
40/2012 Mesto Želiezovce Komunálny odpad 202,40 € 24.4.2012
1705000017 NSK Zrážky 42,95 € 26.4.2012
1705000016 NSK Vodné a stočné 9,04 € 26.4.2012
170500018 NSK Zrážky 69,02 € 26.4.2012
50/2012 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G 664,68 € 2.5.2012
51/2012 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G 164,72 € 2.5.2012
9738168521 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete 51,43 € 3.5.2012
201210277 Energo-SK, a.s. Dodávka zemného plynu 60,00 € 9.5.2012
203230326 Energo-SK, a.s. Dodávka elektrickej energie 273,12 € 14.5.2012
203/2012 P.O.Tech-Richard Zomborský Služby technika PO 60,00 € 15.5.2012
202220038 Energo-SK, a.s. Režijné náklady 420,00 € 21.5.2012
1705000020 NSK Zrážky 41,57 € 28.5.2012
1705000022 NSK Vodné, stočné a zrážky 69,05 € 28.5.2012
1122204043 Ševt, a.s. 22,81 € 1.6.2012
739161760 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete 57,26 € 3.6.2012
080-2008.405 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Poistenie majetku 856,98 € 4.6.2012
201210349 Energo-SK, a.s. Dodávka zemného plynu 60,00 € 7.6.2012
203230414 Energo-SK, a.s. Dodávka elektrickej energie 273,12 € 12.6.2012
202220043 Energo-SK, a.s. Režijné náklady 420,00 € 13.6.2012
5.12 Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac máj 730,70 € 15.6.2012
33120211 Eurooffice – Ing. Baka Ľudovít Servisný zásah – kopírka 54,79 € 18.6.2012
1212060882 Mira Office, s.r.o. Toaletný papier 34,10 € 19.6.2012
1705000023 NSK Vodné, stočné a zrážky 73,54 € 19.6.2012
1705000024 NSK Zrážky 42,95 € 19.6.2012
20121096 Pakši Vladimír Faktúra za občerstvenie 145,50 € 30.6.2012
7206586124 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za mobilné služby 15,86 € 3.7.2012
8740155530 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete 55,16 € 4.7.2012
201210417 Energo-SK, a.s. Dodávka zemného plynu 60,00 € 9.7.2012
87/2012 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Faktúra za stravujúcich sa žiakov G 526,64 € 9.7.2012
86/12 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Faktúra za stravujúcich sa zamestnancov G 192,65 € 9.7.2012
203230498 Energo-SK, a.s. Dodávka elektrickej energie 273,12 € 11.7.2012
7207638567 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za mobilné služby 16,26 € 14.7.2012
202220049 Energo-SK, a.s. Režijné náklady 420,00 € 16.7.2012
1705000056 NSK Zrážky 41,57 € 26.7.2012
1705000055 NSK Vodné, stočné a zrážky 71,30 € 26.7.2012
6.12 Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac jún 722,61 € 30.7.2012
4741151111 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete 49,72 € 3.8.2012
201210487 Energo-SK, a.s. Dodávka zemného plynu 60,00 € 7.8.2012
202220059 Energo-SK, a.s. Režijné náklady 420,00 € 7.8.2012
203230613 Energo-SK, a.s. Dodávka elektrickej energie 273,12 € 15.8.2012
1705000057 NSK Vodné, stočné a zrážky 71,28 € 22.8.2012
1705000058 NSK Zrážky 42,95 € 22.8.2012
7.12 Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac júl 687,47 € 30.8.2012
320/2012 Bc. Roman Zomborský Faktúra za služby BOZP 30,00 € 31.8.2012
5742140869 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete 41,93 € 3.9.2012
080-2008.405 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Poistenie majetku 856,98 € 10.9.2012
203230678 Energo-SK, a.s. Faktúra za dodávku elektrickej energie 273,12 € 11.9.2012
597/2012 P.O.-Tech – Richard Zomborský Faktúra za služby technika PO 30,00 € 12.9.2012
202220063 Energo-SK, a.s. Faktúra za režijné náklady 420,00 € 12.9.2012
8.12 Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac aug 693,94 € 20.9.2012
201210604 Energo-SK, a.s. Vyúčtovanie spotreby zemného plynu -84,41 € 26.9.2012
58210821 Raabe Profesijný rozvoj zamestnancov školy 69,05 € 1.10.2012
4743128410 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete 54,55 € 3.10.2012
1122210064 Ševt, a.s. List – bianko s vodotlačou 24,00 € 4.10.2012
12010118 Tóth Peter Autobusová prepreva – Comenius 350,00 € 5.10.2012
11.12 CA Bratislava Guide Sprievodca v anglickom jazyku 65,00 € 8.10.2012
203230773 Energo-SK, a.s. Dodávka elektrickej energie 273,12 € 9.10.2012
202220069 Energo-SK, a.s. Režijné náklady 420,00 € 10.10.2012
201210625 Energo-SK, a.s. Dodávka zemného plynu 851,00 € 15.10.2012
7210818400 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za mobilné služby 17,57 € 15.10.2012
98/2012 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Faktúra za stravujúcich sa žiakov G 638,00 € 19.10.2012
99/2012 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Faktúra za stravujúcich sa zamestnancov G 172,84 € 19.10.2012
1705000117 NSK Vodné, stočné a zrážky 69,05 € 26.10.2012
117/12 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Faktúra za stravujúcich sa zamestnancov G 198,36 € 30.10.2012
118/2012 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Faktúra za stravujúcich sa žiakov G 754,00 € 30.10.2012
1744116307 Slovak Telekom, a.s. Faktúra služby pevnej siete 52,82 € 3.11.2012
201210696 Energo-SK, a.s. Dodávka zemného plynu 60,00 € 9.11.2012
10.12 Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac okt 732,64 € 12.11.2012
203230860 Energo-SK, a.s. Dodávka elektrickej energie 207,37 € 12.11.2012
20120260 Infopress-PhDr.Kollárová Pred štarrtom na VŠ-publikácia 12,60 € 12.11.2012
5570010331 Ives Košice Seminár – APV – WinIbeu 30,00 € 13.11.2012
203230911 Energo-SK, a.s. Dodávka elektrickej energie 65,75 € 14.11.2012
756/2012 P.O.-Tech – Richard Zomborský Faktúra za služby technika PO 30,00 € 14.11.2012
080-2008.405 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Poistenie majetku 2,62 € 16.11.2012
080-2008.405 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Poistenie majetku 2,62 € 16.11.2012
080-2008.405 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Poistenie majetku 2,53 € 16.11.2012
202220075 Energo-SK, a.s. Režijné náklady 420,00 € 16.11.2012
120564 Eurospinn, s.r.o. Odvoz papiera 37,96 € 22.11.2012
129/12 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Faktúra za stravujúcich sa zamestnancov G 158,92 € 30.11.2012
130/2012 ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce Faktúra za stravujúcich sa žiakov G 733,12 € 30.11.2012
6745116363 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete 47,28 € 30.11.2012
21231748 Raabe Profesijný rozvoj zamestnancov školy 39,35 € 30.11.2012
080-2008.405 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Poistenie majetku 859,60 € 4.12.2012
202220078 Energo-SK, a.s. Dodávka el.energie, plynu a režijné náklady 420,00 € 6.12.2012
563/2012 Bc. Roman Zomborský Faktúra za služby BOZP 20,00 € 12.12.2012
1505000122 NSK Vodné, stočné a zrážky 69,05 € 28.12.2012