Rada školy

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za +

1.

Zsolt Jankus predseda Pedagogický zamestnanec

2.

Mgr. Kristián Šoóky
podpredseda Pedagogický zamestnanec

3.

Anikó Repková
tajomník Nepedagogický zamestnanec

4.

Ing. Tibor Csenger člen Delegát zriaďovateľa

5.

Mgr. Zuzana Sokolová
člen Delegát zriaďovateľa

6.

Ing. Kazimír Kováč
člen Delegát zriaďovateľa

7.

Mgr. Jozef Mészároš člen Delegát zriaďovateľa

8.

Ildikó Klimajová
člen Zástupca rodičov

9.

MUDr. Andrea Nagyová
člen Zástupca rodičov

10.

JUDr. Zoltán Holop
člen Zástupca rodičov

11.

Veronika Belan
člen Zástupca žiakov