Category: szakkör

Literatúra, tanec, pohyb, hudba

By , Nedeľa, 02. február 2011

Naša škola pri výchovno-vzdelávacej činnosti venuje veľkú pozornosť  aj zachovaniu kultúry. Tvorivou dielňou v tejto oblasti je krúžok regionálnej kultúry, ktorá vyvíja veľmi rozmanitú činnosť. Členovia krúžku úspešne účinkujú na okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach, zapájajú sa do kultúrnych podujatí mesta a regiónu. Dobré vzťahy sme si vybudovali s ľudovo-tanečným súborom KINCSŐ a so ZŠ s VJM v Želiezovciach. Dôkazom toho sú aj naše spoločné vystúpenia v minulých rokoch. V tomto roku pripravujeme malé javiskové predstavenie podľa poémy Ferenca Juhásza: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában, kde literárnymi, tanečnými, hudobnými a pohybovými prvkami pozornosť chceme upriamiť na naše kultúrne dedičstvo.

Našu prácu oživuje a pomáha herečka Ági Gubík, bývalá žiačka nášho gymnázia a Sándor Juhász ml., člen súboru KINCSŐ, učiteľ ľudového tanca, poslucháč vysokej školy tanečných umení ako aj vedenie súboru KINCSŐ.

Na zábere herečka Ági Gubík učí členov krúžku  javiskovým pohybom.

Gubík Mária

Vedúca krúžku, režisérka predstavenia

Fotky