Category: Oznam

Deň narcisov – poďakovanie

By , Pondelok, 06. jún 2012

 

Zoznam prijatých žiakov na školský rok 2012/2013

By , Utorok, 04. apríl 2012

Zoznam

Kritériá prijatia na školský rok 2012/2013

By , Pondelok, 03. marec 2012

Kritériá prijatia na školský rok 2012/2013

Prijímacie pohovory na školský rok 2011/2012

By , Pondelok, 03. marec 2011

Prijímacie pohovory na školský rok 2011-12

Chrípka

By , Štvrtok, 11. november 2009

Vyučovanie sa na našej škole prerušuje od 20.11.2009 do 24.11.2009 pre vysoký počet chrípkového ochorenia študentov.
Vyučovanie sa znovu začne 25. 11. 2009.
Katarína Cserbová, riad. školy