Category: Diákélet

Netradičný novoročný pozdrav na Gymnáziu J.A.Komenského s VJM v Želiezovciach

By , Štvrtok, 01. január 2013

Prvý vyučovací deň v našej škole bol netradičný, lebo pred zvonením na prvú hodinu čakalo našich žiakov milé prekvapenie. Ráno, keď už učitelia a žiaci prichádzali do školy, po vstupe do budovy, hneď na chodbe začuli nezvyčajné, ale príjemné melódie a veselý hlas huslí. Vysvitlo, že dve naše mladé umelkyne vyhútali perfektnú novoročnú láskavosť, ako pobaviť prichádzajúcich učiteľov a žiakov. Takým spôsobom chceli urobiť začiatok kalendárneho roka 2013 nezabudnuteľným. Ich prekvapenie stopercentne naplnilo očakávania. Veronika Némethová (II. ročník) a Noémi Récseiová (IV. ročník) virtuóznou hrou na husliach uchvátili každého prítomného, vďaka ktorej žiaci, aj tí najväčší nezbedníci dostali obrovskú chuť do celoročného procesu výchovno-vzdelávacej činnosti. Mimochodom Veronika Némethová a Noémi Récseiová sú členkami hudobnej folklórnej skupiny Gereben, ktorej zriaďovateľom je neinvestičný fond Čistý prameň – Tiszta Forrás Alap. O ich mimoriadnom talente svedčí aj skutočnosť, že v minulom roku v novembri vydali samostatné cédečko, ktoré obsahuje ľubozvučné ľudové melódie a piesne. Touto cestou im srdečne blahoželáme!

Festival divediel základných a stredných škôl v Nitre

By , Piatok, 04. apríl 2011

Naši žiaci sa spoločne s Mgr. Klárou Bogolepovou dňa 12. 4. 2011 zúčastnili festivalu divadiel základných a stredných škôl v Nitre. Festival organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre v spolupráci s Krajským školským úradom. Žiaci získali špeciálne ocenenie za najlepšie hudobné stvárnenie a zvukové efekty  predstavenia.

Gymnázium J.A. Komenského s VJM

Literatúra, tanec, pohyb, hudba

By , Nedeľa, 02. február 2011

Naša škola pri výchovno-vzdelávacej činnosti venuje veľkú pozornosť  aj zachovaniu kultúry. Tvorivou dielňou v tejto oblasti je krúžok regionálnej kultúry, ktorá vyvíja veľmi rozmanitú činnosť. Členovia krúžku úspešne účinkujú na okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach, zapájajú sa do kultúrnych podujatí mesta a regiónu. Dobré vzťahy sme si vybudovali s ľudovo-tanečným súborom KINCSŐ a so ZŠ s VJM v Želiezovciach. Dôkazom toho sú aj naše spoločné vystúpenia v minulých rokoch. V tomto roku pripravujeme malé javiskové predstavenie podľa poémy Ferenca Juhásza: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában, kde literárnymi, tanečnými, hudobnými a pohybovými prvkami pozornosť chceme upriamiť na naše kultúrne dedičstvo.

Našu prácu oživuje a pomáha herečka Ági Gubík, bývalá žiačka nášho gymnázia a Sándor Juhász ml., člen súboru KINCSŐ, učiteľ ľudového tanca, poslucháč vysokej školy tanečných umení ako aj vedenie súboru KINCSŐ.

Na zábere herečka Ági Gubík učí členov krúžku  javiskovým pohybom.

Gubík Mária

Vedúca krúžku, režisérka predstavenia

Fotky

Vianoce 2009

By , Utorok, 12. december 2009

:)

HooooLóri lábú TibiMiki

Halloween Conference

By , Piatok, 11. november 2009

tok

Pre každého je dôležité, aby čo najlepšie spoznal svoju kultúru, zvyky a obyčaje svojich predkov, ktoré potom odovzdáva ďalšiemu pokoleniu. Popri tom je nevyhnutné, aby sa zoznámil aj s kultúrou a tradíciami iných národov, aby si aj takým spôsobom rozšíril rozhľad. Keď sa učíš cudzí jazyk, počas štúdia sa oboznamuješ s návykmi a tradíciami používateľov daného jazyka. Naším cieľom bolo, aby sa čo najviac detí oboznámilo s halloweenskými tradíciami írskeho obyvateľstva Anglicka.

kaszás

V tomto školskom roku sme usporiadali halloweenskú párty, už 15. v rade, na ktorej sa zúčastnili študenti z vyšších ročníkov základných a stredných škôl, ich úlohou bolo zapojiť sa do zábavných programov, samozrejme v anglickom jazyku. To bolo veľmi osožné pre študentov z viacerých dôvodov:

  1. Mohli sa učiť, rozširovali si slovnú zásobu.
  2. Vedeli aktívne komunikovať po anglicky bez jazykových zábran.
  3. Mohli si zmerať sily vo vedomostných kvízoch so študentmi iných škôl.
  4. Nadobudli nové priateľstvá.

pokhalos

Na Slovensku viaceré školy organizujú halloweenskú párty. Sme veľmi hrdí na to, že naša škola patrí medzi tie najaktívnejšie. Za to sa musíme poďakovať predovšetkým našej profesorke Bogolepovej, ktorá sa už 15. rok oduševnene venuje organizovaniu tomuto veľkolepému podujatiu. Dúfame, že nám ešte veľa rokov bude robiť hlavnú organizátorku akcie :) (Berek Annamária – II. trieda)

Fotky


Deň jablka

By , Piatok, 10. október 2009

Po vlaňajších pozitívnych skúsenostiach 23. októbra 2009 sme už po druhýkrát zorganizovali Deň jablka na našej škole na podnet Ligy proti rakovine. Snažíme sa motivovať žiakov k zdravej životospráve, k zdravším stravovacím návykom a tak účinne bojovať proti civilizačným chorobám.almanap1

Po príchode do školy každý žiak a zamestnanec obdržal jablko a letáčik s informáciami o zásadách správnej výživy a v tomto roku aj o rizikových faktoroch vzniku rakoviny prostaty, ktorá ohrozuje aj mladých mužov (pozn. na podnet Ligy proti rakovine).

V priebehu dňa si žiaci vyzdobili triedy jesennými dekoráciami z prírodných materiálov a pripravovali zdravé zeleninové a ovocné šaláty. Zhotovovali aj postery s tematikou zdravej výživy.

Súčasťou podujatia bola aj malá medzitriedna súťaž v telocvični, kde žiaci vedomostné a pohybové úlohy zvládli veľmi dobre a veselo  a víťazi boli odmenení. Ďalšie fotky

Helena Martosyová