Category: Referát

Návšteva

By , Piatok, 03. marec 2019

Dňa 21. marca 2019 nás navštívil p. Mgr. Gábor Gál, minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Sprevádzal ho aj p. PaedDr. Igor Éder, podpredseda NSK. Spolu s maturantmi školy besedovali o aktuálnych otázkach našej spoločnosti.

Deň otvorených dverí

By , Streda, 12. december 2018

Dnes sme mali deň otvorených dverí na slovenskom oddelení. Navštívili nás deviataci základných škôl zo Želiezoviec, z Pohronského Ruskova a z Levíc. Zaujímavou a hravou metódou sme im priblížili prácu na hodine mediálnej výchovy, anglického jazyka a informatiky, A na záver si zašportovali. Ďakujeme za návštevu!

„Mladý tvorca 2016“

By , Piatok, 04. apríl 2016

V dňoch 26.04. – 28.04.2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra sa uskutočnil 24. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy „Mladý tvorca 2016“, ktorej spoluorganizátorom bol aj Nitriansky samosprávny kraj.

Mladý tvorca je prezentáciou výrobkov a zručností žiakov stredných odborných škôl a gymnázií nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Súčasťou výstavy sú sprievodné akcie – súťaže zručností, módne prehliadky, zaujímavé tanečné, gymnastické a spevácke vystúpenia jednotlivcov i súborov, Naša škola sa tejto akcie zúčastnila druhýkrát. Šikovnosť našich žiakov prezentovali:

1. spevom Regina Riedlová (III.): SIA – Soon We´ll Be Found

2. tancom skupina Be Happy!: Récseiová Emőke, Mézes Angéla (III.), Pólyová Tamara, Mészárosová Rebeka (II.)

3. športom team Thunderbarz: Šiko Denis, Sári Zsombor (III.), Sokol Ladislav (I.), Rajmund Dudáš.

Všetci zožali obrovský úspech. Gratulujeme a ďakujeme!

Tento rok sme sa prezentovali aj výstavou vlastných výrobkov. /Album/

Všetci sme sa zhodli na tom, že akcia bola vynikajúca.

Nezištnosť a dobročinnosť žiakov Gymnázia J. A. Komenského s VJM Želiezovce

By , Sobota, 09. september 2015

Naša škola sa pravidelne zapája do viacerých dobročinných akcií. Snažíme sa vychovávať žiakov k humanizmu, spolupatričnosti, k ochote pomôcť tým, ktorí to potrebujú, k ochrane zdravia, ale aj šíriť medzi verejnosťou pozitívny zmysel verejných zbierok.

16. septembra 2015 sme sa zapojili do verejnej zbierky Deň nezábudiek, organizovanej Ligou za duševné zdravie.

19.septembra 2015 sme svojou účasťou na AVON pochode proti rakovine prsníkov v Bratislave podporili ľudí postihnutých touto rakovinou.

21.septembra 2015 sme sa zúčastnili dobrovoľného darovania krvi, niektorí žiaci už opakovane.

25.septembra sme sa zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka, na podporu zrakovo postihnutých, organizovanou Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Už sa tešíme na Deň narcisov, ďalšiu dobrovoľnícku činnosť organizovanú Ligou proti rakovine SR.

Ing. Martosyová Helena

 

Darovali sme krv!

By , Utorok, 09. september 2015

V Dome kultúry v Želiezovciach sa 21.9.2015 konal odber, resp. darovanie krvi. Niekoľko odvážnych žiakov, Nagy Krisztina, Baka Viktor, Wirth Zsófi, Majtán Ákos a Tímár Enikő sa rozhodlo, že chcú týmto skutkom pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Po povinných vyšetreniach sme odvážne vystreli svoje ruky sestričkám. Som si istá, že všetci sa zúčastníme tejto akcie aj nabudúce, pretože pomáhať ľuďom je neopísateľne dobrý pocit.

Tímár Enikő

  

 

„Mladý tvorca 2015“

By , Utorok, 05. máj 2015

V dňoch 29. 04. – 30. 04. 2015 na výstavisku Agrokomplex Nitra sa uskutočnil 23. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy „Mladý tvorca 2015“, ktorej spoluorganizátorom bol aj Nitriansky samosprávny kraj.

Mladý tvorca je prezentáciou výrobkov a zručností žiakov stredných odborných škôl nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Súčasťou výstavy sú sprievodné akcie – súťaže zručností, módne prehliadky, zaujímavé tanečné, gymnastické a spevácke vystúpenia jednotlivcov i súborov, Naša škola sa tejto akcie zúčastnila prvýkrát. Šikovnosť našich žiakov prezentovali speváčky II. triedy: Regina Riedlová, Emőke a Evelin Récseiové. Regina predniesla skladbu Caro Emerald: Tangled up, a dvojičky ako inak, zaspievali ľudové piesne.

Všetci sme sa zhodli na tom, že akcia bola vynikajúca, a o rok sa prezentujeme aj výstavou vlastných výrobkov.

Projekt Záložka do knihy – lebo čítanie je špás

By , Utorok, 11. november 2014

V tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do tretieho ročníka celoslovenského projektu pod názvom Záložka knihy. Cieľom projektu bola popularizácia čítania medzi stredoškolákmi. Každej prihlásenej strednej škole vyžrebovali jednu družobnú inštitúciu, s ktorou musela spolupracovať niekoľko týždňov. Žiaci museli vyhotoviť kreatívnym spôsobom záložky do knihy a poslať ich žiakom družobnej školy. My sme spolupracovali s košickými gymnazistami prvého ročníka, ktorí nám poslali vyhotovené záložky v jednej veľkej obálke, do ktorej pribalili aj almanach školy a školské časopisy pre našich žiakov. Obratom sme im poslali naše umelecké diela a ako darček mohli obdržať aj krásnu knihu o Dolnom Pohroní. V prílohovej časti si môžete pozrieť, ako vyzerajú naše záložky a záložky košíckých gymnazistov – budete mať z toho umelecký zážitok, verte mi! Emőke a Evelin Récsei (II. ročník), Izabella Miklós (III. ročník), Gitu Horváth a Krisztina Baková (IV. ročník): Ďakujem Vám veľmi pekne, že ste sa zúčastnili projektu!

Zsolt Jankus

Príloha

Workshop Ligy proti rakovine

By , Pondelok, 11. november 2014

10-12. októbra sme sa vďaka pani profesorke Martosyovej zúčastnili na workshope, ktorý organizovala Liga proti rakovine vo Vysokých Tatrách.
Hneď po našom príchode sme mali uvítací ceremoniál, kde sme si naše školy navzájom predstavili, a hovorili o podujatiach ktoré organizujeme. Ako napríklad: darovanie krvi, deň jabĺk, deň narcisov, a iné.
Večer sme si mohli užiť bazén a saunu v hotely, medzitým sme nadväzovali kontakty s ostatnými zúčastnenými.
V sobotu ráno nám prednášal Martinský Klub Medikov o rakovine krčka maternice, neskôr nasledovala prezentácia o alkohole a iných návykových látkach. Po každej prednáške bola diskusia, počas ktorej sme sa mohli pýtať ohľadom témy našich prednášajúcich.
Poobede nás rozdelili do skupín a dostali sme testové hárky, ktoré sme museli vyplniť. Test bol však pre nás hračkou, keďže otázky boli zostavené podľa tém prednášok.
Zúčastnili sme sa aj menšej túry, veď sme boli na krásnom mieste. Lanovkou sme sa dostali na Hrebienok, pozreli si Studenovodské vodopády, prechádzali sa, a samozrejme, užívali si.
V nedeľu ráno bolo vyhodnotenie súťaže a tým sa náš pobyt žiaľ skončil.

Pani profesorke Martosyovej sme veľmi vďačné, že sme sa mohli zúčastniť týchto akcií. Domov sme sa vrátili s novými poznatkami a skvelými spomienkami.

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

By , Pondelok, 04. apríl 2014

Dňa 14. 4.2014 sa skupina študentov v sprievode pani profesorky Bogolepovej sa zúčastnila divadelného predstavenia v anglickom jazyku vo Zvolene. Videli sme predstavenie s názvom Peter Pan.

Nasleduje niekoľko hodnotení:

,,Bolo to výborné. Aj s relatívne malým počtom kulís a hercov dokázali vytvoriť zaujímavé predstavenie.´´

,,Videli sme  profesionálny výkon hercov, ktorý hovorili s veľmi pekným britským akcentom.´´

,, Najlepší z hercov bol pirát, ktorý vtipne hral viacero postáv naraz. ´´

,,Mne sa najviac páčili bozkávacie scény.´´

Podla našej spoločnej  mienky by sme si také predstavenie pozreli častejšie.

Tretia trieda medzi priateľmi Deutsche Welle

By , Štvrtok, 02. február 2014

V decembri bola požiadaná  tretia trieda, aby sa predstavila na webovej stránke redakcie Deutsche Welle v Bonne, lebo dve naše žiačky Gitu Horváhtová  a Anikó Varga so svojimi prezentáciami o ich dedine upútali pozornosť členov redakcie.

Anikó Varga sa podujala, že napíše článok o triede a  jej referát bol uverejnený koncom januára. Autorka medzi inými uvádza, že jej spolužiaci majú odlišnú povahu, ale napriek tomu sú ochotní vzájomne si pomôcť a  úzko spolupracovať. Čo sa týka dievčat vyzdvihla, že vynikajú kreativitou a usilovnosťou, chlapci sa zas  zaujímajú o šport a o výpočtovú techniku. Zmieňuje sa aj  a rodinnej atmosfére v škole a o pozitívnom vzťahu študentov ku gymnáziu. Trieda sa veľmi nadšene zapája do rôznych akcií a projektov, napr.:  Comenius a Bild, podporujúc tým spoluprácu medzi európskym školami.

V závere môžeme čítať o cieľoch tretiakov: po úspešných maturitách by chceli všetci študovať ďalej a uplatniť sa v živote,  k tomu pomoc od učiteľov  zaručene dostanú.

/ Celý článok si môžete prečítať pod www.dw.de/freunde kliknutím na titulok./