Získali sme strieborné pásmo v celoštátnom kole súťaže Poznaj slovenskú reč

By , Utorok, 06. jún 2017

Žiačka druhého ročníka, Gabriela Melisková sa svojím famóznym výkonom prebojovala do celoštátneho kola súťaže Poznaj slovenskú reč, ktoré sa uskutočnilo 8. júna v Nových Zámkoch na strednej odbornej škole stavebnej. Naša žiačka reprezentovala naše gymnázium v tretej kategórii, v ktorej sa umiestnila v striebornom pásme. Gratulujeme Ti k tomuto vynikajúcemu úspechu!

Skvelý výkon v krajskom kole súťaže Poznaj slovenskú reč

By , Streda, 04. apríl 2017

Naša žiačka druhého ročníka, Gabriela Melisková sa dnes, 12.04.2017,  umiestnila v zlatom pásme na súťaži Poznaj slovenskú reč, ktorá sa konala v Nových Zámkoch na Strednej odbornej škole stavebnej. Z deviatich ..súťažiacich sa Gabus dopracovala k famóznemu tretiemu miestu a dokázala porote, že výborne ovláda slovenčinu. Gratulujeme Ti, Gabus!

Krajské kolo chemickej olympiády – 07.04.2017

Ádám Štugel, žiak druhej triedy, aj tento rok sa zapojil do krajského kola chemickej olympiády v Nitre. Svoje vedomosti si zmeral s 27 súťažiacimi, a skončil na 8. mieste ako úspešný riešiteľ. Gratulujeme!

Postup do krajského kola súťaže Poznaj slovenskú reč

By , Pondelok, 03. marec 2017

Gymnazistka druhého ročníka, Gabriela Melisková sa úspešne prebojovala do krajského kola súťaže Poznaj slovenskú reč. Naša talentovaná školáčka podala kvalitný výkon v okresnom kole, ktoré sa konalo 6. marca v Leviciach na Gymnáziu Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi a umiestnila sa v striebornom pásme, teda získala tretie postupové miesto. Gabus, držíme Ti palce aj v Nových Zámkoch!

Šachová súťaž – ďalší úspech

By , Pondelok, 10. október 2016

Gabriela Melisková, žiačka II. triedy, sa dňa 21. októbra 2016 zúčastnila šachovej súťaže v Komárne. Získala 3. miesto a tak sa môže zúčastniť medzinárodného kola v Maďarsku, Gratulujeme!

Žiačky Gymnázia J. A. Komenského s VJM Želiezovce v koncertnej sále Župného domu v Nitre

By , Štvrtok, 06. jún 2016

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milan Belica, PhD., dňa 10.06.2016 v koncertnej sále Župného domu v Nitre v rámci XII. ročníka oceňovania najúspešnejších žiakov za školský rok 2015/2016 odovzdal ceny vybraným žiakom kraja.

Slávnostného aktu sa tento rok zúčastnilo 50 žiakov, z okresu Levice 10, medzi ktorými boli dve naše žiačky.

Na získanie tohto prestížneho ocenenia sú stanovené prísne kritériá: umiestnenie na celoštátnej alebo medzinárodnej súťaži. Naša škola tento rok vyhovela týmto kritériám až v štyroch kategóriách a preto riaditeľstvo nominovalo nasledovných žiakov: Angéla Mézes – 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Jazykový kvet, Angéla Mézes, Attila Mézes, Emőke Récseiová a Evelin Récseiová – 3. miesto v celoštátnom kole Súťaže Mihálya Tompu, Enikő Tímár – cena poroty v celoštátnom kole súťaže v písaní esejí, Gabriela Melisková – 1. miesto na medzinárodnej šachovej súťaži.

Z našich nominantov nakoniec ocenenie získali Enikő Tímár a Gabriela Melisková.

Veľa podobných vznešených chvíľ prajeme našim žiakom aj v blízkej budúcnosti!

 

Angéla Mézes znovu dokázala svoje výnimočné nadanie

By , Utorok, 05. máj 2016

Ako sme už o tom informovali, v tomto školskom roku Angéla Mézes reprezentovala našu školu v súťaži Jazykový kvet a vďaka svojej usilovnosti a nadaniu sa dostala do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 13. mája 2016 na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Na súťaž prišli žiaci z rôznych kútov krajiny od Prešova až po Bratislavu. Angi  sa toho vôbec nebála, že je piatok a trinásteho, sebaisto a hlbokým precítením tlmočila svoju prózu, oboznamujúc divákov príbehom mačiatka, ktoré  si našlo svoj domov.

Jej prednes aj porota si veľmi vysoko hodnotila  a odmenila našu Angélu vynikajúcim tretím miestom v kategórii vlastná tvorba.

Angéla, úprimne Ti gratulujeme!

 

Enikő Tímár znovu získala cenu poroty v súťaži Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu

By , Pondelok, 05. máj 2016

V tomto školskom roku znovu Enikő Tímár, žiačka 4. triedy získala cenu poroty v celoslovenskej  súťaži Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu svojou pozoruhodnou esejou.

Prácu napísala ešte v januári a podĺa nej je odpoveď  veľmi jednoduchá na otázku v názve súťaže:  Máme tu to, čo nikde  na svete nenájdeme. Vôňa lesov, húb, popadaného ihličia, žblnkot vodopádov či malých prameňov je niečo, čo sa nedá opísať, človek to musí zažiť. Enikő chodí vo svete otvorenými očami a všimla si  veci, ktoré  objavila vo všetkých umeleckých smeroch: melanchóliu a svojský smútok. Konštatuje, že sa to objavuje takmer  vo všetkom, čo je slovenské, najvýraznejšie  vo filmoch, a to  tak vierohodne, že sa nám chce plakať pri každej druhej vete.

Enikő si zaslúžene vybojovala uznanie poroty a získala jej cenu za svoju vynikajúcu prácu.  Slávnostné odovzdávanie cien bude 8. júna 2016 v Nových Zámkoch, na ktorom   Enikő žiaľ nemôže byť prítomná, niekde inde bude dokazovať svoj výnimočný talent, tentoraz  na prijímacích skúškach.

Enikő, srdečne Ti gratulujeme a úprimne ďakujeme, že si  zvyšovala dobré meno našej školy  Tvojimi vynikajúcimi výsledkami počas  Tvojich gymnaziálnych štúdií, na prijímačkách Ti držíme palce!

Ďalší úspech na Gymnáziu J. A. Komenského s VJM

By , Pondelok, 05. máj 2016

Umiestnenie v zlatom pásme – sme tretia najlepšia formácia v celoštátnom kole Súťaže Mihálya Tompu!!!

Na našom gymnáziu je počet nadaných žiakov enormne veľký. Tretí ročník navštevujú dva páry dvojičiek: Emőke Récseiová, Evelin Récseiová, Angéla Mézes a Attila Mézes, ktorí sa rozhodli, že sa zúčastnia Súťaže Mihálya Tompu v kategórii zhudobnených básní. Mimoriadny úspech v krajskom kole im zabezpečil účasť v celoštátnom kole, ktoré sa konalo v hlavnom meste Gemera, v Rimavskej Sobote od 28. do 30. apríla 2016. V tomto roku oslavovali organizátori 25. výročie najslávnejšej súťaže v prednese poézie a prózy. V tejto kategórii práve v tomto roku boli prítomní najkvalitnejšie kapely a formácie v histórii súťaže – bolo ich 16! Účastníci si zmerali sily pred trojčlennou porotou, ktorá bola z odbornej stránky vysoko kvalifikovaná a po odznení jednotlivých produkcií v tomto duchu posúdili výkony súťažiacich absolútne profesionálne. Naše dvojičky súťažili pod menom Double Twins a ich produkcia bola hotovým umeleckým zážitkom, porota bola unesená ich výkonom. Vďaka obrovskému úspechu mohli predniesť famóznu produkciu aj na galavečierku v preplnenom mestskom kultúrnom dome. Na dôvažok si vyslúžili aj ďalšie uznanie: ich zhudobnené básne budú zverejnené aj v médiách.

Sme na Vás nesmierne hrdí!!!

„Mladý tvorca 2016“

By , Piatok, 04. apríl 2016

V dňoch 26.04. – 28.04.2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra sa uskutočnil 24. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy „Mladý tvorca 2016“, ktorej spoluorganizátorom bol aj Nitriansky samosprávny kraj.

Mladý tvorca je prezentáciou výrobkov a zručností žiakov stredných odborných škôl a gymnázií nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Súčasťou výstavy sú sprievodné akcie – súťaže zručností, módne prehliadky, zaujímavé tanečné, gymnastické a spevácke vystúpenia jednotlivcov i súborov, Naša škola sa tejto akcie zúčastnila druhýkrát. Šikovnosť našich žiakov prezentovali:

1. spevom Regina Riedlová (III.): SIA – Soon We´ll Be Found

2. tancom skupina Be Happy!: Récseiová Emőke, Mézes Angéla (III.), Pólyová Tamara, Mészárosová Rebeka (II.)

3. športom team Thunderbarz: Šiko Denis, Sári Zsombor (III.), Sokol Ladislav (I.), Rajmund Dudáš.

Všetci zožali obrovský úspech. Gratulujeme a ďakujeme!

Tento rok sme sa prezentovali aj výstavou vlastných výrobkov. /Album/

Všetci sme sa zhodli na tom, že akcia bola vynikajúca.