Darovanie krvi

By , Pondelok, 02. február 2012

13. februára 2012 Národná transfúzna stanica v Leviciach pod záštitou Slovenského Červeného kríža opätovne organizovala dobrovoľné darovanie krvi, do ktorého sa tradične zapojila aj naša škola. Naši 6 odvážlivci sa mohli prihlásiť  u p. učiteľky Ing. Martosyovej Heleny, ktorá im, ako v predchádzajúcich rokoch, oduševnene vysvetľovala podstatu a význam tohto vysoko humánneho činu. Darcami boli: Adam Tóth (IV.), Mária Molnárová (IV.), Mónika Gécziová (IV.), Attila Tóth (VIII.), Katarína Gallová (VIII.) a Tibor Kováč (III.)

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 14. decembra 2011 naša škola opätovne usporiadala už tradičnú olympiádu v anglickom jazyku.

Do jazykovej olympiády sa zapojilo 14 študentov.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

Kategória 2A  – Nikoleta Godová – II. ročník

Kategória 2B – Bálint Kiss – III. ročník

 Víťazi oboch kategórií reprezentovali našu školu 18. januára 2012 v okresnom kole v Leviciach na Gymnáziu Andreja Vrábla. V kategórii 2. B sa na prvom mieste umiestnil študent 3. ročníka Bálint Kiss, ktorý reprezentoval našu škola aj na krajskom kole, ktoré sa konalo 13 februára 2012. Na súťaži sa vo svojej kategórii umiestnil na piatom mieste.

K dosiahnutým výsledkom každému srdečne gratulujeme!

 

Bogolepova Klára – koordinátor

 

Fotky

Düsseldorf

By , Štvrtok, 12. december 2011

16.októbra 2011 piati študenti z našej školy sa zúčastnili projektového stretnutia v rámci medzinárodného projektu Comenius školské partnerstvá, pod názvom „Culture- Everyday Life and Traditions“. Rebeka Buzásová, Karen Birdačová, Tímea Dinnyésová, Adam Zalaba a Attila Tóth sa pod vedením pani profesorky Bogolepovej zúčastnili prvého stretnutia škôl z Nemecka, Belgicka, Španielska a Slovenska v Viersen Dulkena v Nemecku.Študenti bývali počas stretnutia v hostiteľských rodinách ,ktorí sa o nich vzorne starali.
Každý deň sa študenti zúčastňovali rôznych programov. Zoznámili sa s každodenným životom školy, školským systémom Nemecka, zúčastnili sa vyučovacích hodín. Študenti gymnázia hosťom pripravili koncert, zahrali musical.
Prvý deň spoznali malé, malebné mestečko, v ktorom sa nachádzala aj škola, Dulken. Študenti navštívili aj Dusseldorf a Kolín.

Skupiny žiakov z rôznych štátov EU sa mohli počas týždňa lepšie spoznať, nadviazať priateľstvá na celý život.

Splnili sme cieľ projektového stretnutia – dozvedeli sme sa veľa nového o kultúre, každodennom živote Nemecka a zúčastnených štátov.

Bol to veľmi užitočný a bohatý na zážitky týždeň.

Fotky…

(Magyar) 111

By , Piatok, 07. júl 2011

Festival divediel základných a stredných škôl v Nitre

By , Piatok, 04. apríl 2011

Naši žiaci sa spoločne s Mgr. Klárou Bogolepovou dňa 12. 4. 2011 zúčastnili festivalu divadiel základných a stredných škôl v Nitre. Festival organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre v spolupráci s Krajským školským úradom. Žiaci získali špeciálne ocenenie za najlepšie hudobné stvárnenie a zvukové efekty  predstavenia.

Gymnázium J.A. Komenského s VJM

Poďakovanie

By , Streda, 03. marec 2011

Prijímacie pohovory na školský rok 2011/2012

By , Pondelok, 03. marec 2011

Prijímacie pohovory na školský rok 2011-12

Literatúra, tanec, pohyb, hudba

By , Nedeľa, 02. február 2011

Naša škola pri výchovno-vzdelávacej činnosti venuje veľkú pozornosť  aj zachovaniu kultúry. Tvorivou dielňou v tejto oblasti je krúžok regionálnej kultúry, ktorá vyvíja veľmi rozmanitú činnosť. Členovia krúžku úspešne účinkujú na okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach, zapájajú sa do kultúrnych podujatí mesta a regiónu. Dobré vzťahy sme si vybudovali s ľudovo-tanečným súborom KINCSŐ a so ZŠ s VJM v Želiezovciach. Dôkazom toho sú aj naše spoločné vystúpenia v minulých rokoch. V tomto roku pripravujeme malé javiskové predstavenie podľa poémy Ferenca Juhásza: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában, kde literárnymi, tanečnými, hudobnými a pohybovými prvkami pozornosť chceme upriamiť na naše kultúrne dedičstvo.

Našu prácu oživuje a pomáha herečka Ági Gubík, bývalá žiačka nášho gymnázia a Sándor Juhász ml., člen súboru KINCSŐ, učiteľ ľudového tanca, poslucháč vysokej školy tanečných umení ako aj vedenie súboru KINCSŐ.

Na zábere herečka Ági Gubík učí členov krúžku  javiskovým pohybom.

Gubík Mária

Vedúca krúžku, režisérka predstavenia

Fotky

(Magyar) Adózunk

By , Štvrtok, 02. február 2011

Biologická olympiáda

By , Utorok, 02. február 2011

Po úspešnom vyriešení úloh školského kola BP sa žiačky Fóthyová Noémi Peczenová Noémi (VIII.ročník) zúčastnili krajského kola v kategórii A dňa 7. februára 2011 v Nitre. Súťažili v teoreticko-praktickej časti.

Žiačka Klimajová Viktória (VI.ročník) v krajskom kole v kategórii B súťažila dňa 8. februára 2011 v Nitre v projektovej časti  prácou s posterom s názvom: Rakovina a jej výskyt v rodinách. Umiestnila sa na 2.mieste a postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 15-16. apríla 2011 v Bratislave.