„Mladý tvorca 2016“

By , Piatok, 04. apríl 2016

V dňoch 26.04. – 28.04.2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra sa uskutočnil 24. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy „Mladý tvorca 2016“, ktorej spoluorganizátorom bol aj Nitriansky samosprávny kraj.

Mladý tvorca je prezentáciou výrobkov a zručností žiakov stredných odborných škôl a gymnázií nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Súčasťou výstavy sú sprievodné akcie – súťaže zručností, módne prehliadky, zaujímavé tanečné, gymnastické a spevácke vystúpenia jednotlivcov i súborov, Naša škola sa tejto akcie zúčastnila druhýkrát. Šikovnosť našich žiakov prezentovali:

1. spevom Regina Riedlová (III.): SIA – Soon We´ll Be Found

2. tancom skupina Be Happy!: Récseiová Emőke, Mézes Angéla (III.), Pólyová Tamara, Mészárosová Rebeka (II.)

3. športom team Thunderbarz: Šiko Denis, Sári Zsombor (III.), Sokol Ladislav (I.), Rajmund Dudáš.

Všetci zožali obrovský úspech. Gratulujeme a ďakujeme!

Tento rok sme sa prezentovali aj výstavou vlastných výrobkov. /Album/

Všetci sme sa zhodli na tom, že akcia bola vynikajúca.