Deň jablka

By , Streda, 12. december 2015

Aj v tomto školskom roku, 20. októbra zorganizovali členovia záujmového útvaru zdravej životosprávy našu tradičnú školskú akciu pod názvom Deň jablka, tentokrát spojenú v rámci týždňa proti rakovine s pohybovou aktivitou „Žabáky za zdravie“ a to všetko na výzvu Ligy proti rakovine. Mottom dňa bola „Zdravá výživa a prevencia rakoviny“. Všetci žiaci sa zapojili do prípravy chutných a zdravých šalátov,  mohli sme obdivovať najkrajšie jesenné dekorácie a zhotovené postery so sloganmi. Porota pri hodnotení veru nemala ľahkú úlohu: tento rok na prvom mieste sa umiestnili žiaci III. triedy. Znovu sme sa mohli presvedčiť o kreativite, šikovnosti a aktivite našich žiakov.