Nezištnosť a dobročinnosť žiakov Gymnázia J. A. Komenského s VJM Želiezovce

By , Sobota, 09. september 2015

Naša škola sa pravidelne zapája do viacerých dobročinných akcií. Snažíme sa vychovávať žiakov k humanizmu, spolupatričnosti, k ochote pomôcť tým, ktorí to potrebujú, k ochrane zdravia, ale aj šíriť medzi verejnosťou pozitívny zmysel verejných zbierok.

16. septembra 2015 sme sa zapojili do verejnej zbierky Deň nezábudiek, organizovanej Ligou za duševné zdravie.

19.septembra 2015 sme svojou účasťou na AVON pochode proti rakovine prsníkov v Bratislave podporili ľudí postihnutých touto rakovinou.

21.septembra 2015 sme sa zúčastnili dobrovoľného darovania krvi, niektorí žiaci už opakovane.

25.septembra sme sa zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka, na podporu zrakovo postihnutých, organizovanou Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Už sa tešíme na Deň narcisov, ďalšiu dobrovoľnícku činnosť organizovanú Ligou proti rakovine SR.

Ing. Martosyová Helena

 

Darovali sme krv!

By , Utorok, 09. september 2015

V Dome kultúry v Želiezovciach sa 21.9.2015 konal odber, resp. darovanie krvi. Niekoľko odvážnych žiakov, Nagy Krisztina, Baka Viktor, Wirth Zsófi, Majtán Ákos a Tímár Enikő sa rozhodlo, že chcú týmto skutkom pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Po povinných vyšetreniach sme odvážne vystreli svoje ruky sestričkám. Som si istá, že všetci sa zúčastníme tejto akcie aj nabudúce, pretože pomáhať ľuďom je neopísateľne dobrý pocit.

Tímár Enikő