Ďalší vynikajúci úspech Enikő Tímár

By , Nedeľa, 06. jún 2015

Naša tretiačka, Enikő Tímár znovu dosiahla vynikajúci úspech, tentokrát v celoštátnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, v ktorej získala cenu poroty. Toto uznanie je o to hodnotnejšie, lebo Enikő sa znovu zapojila do súťaže pre slovenské školy a dostala vysoké ocenenie.

Práca bola napísaná ešte v januári, ale slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 4.6.2015 v Nových Zámkoch. Ako sme sa dozvedeli, v tomto školskom roku porota posudzovala 415 prác v štyroch kategóriách tejto medzinárodnej súťaže a udelila jednu hlavnú cenu, cenu poroty, osobitnú cenu a desať čestných uznaní.

Vo svojej práci Enikő vyzdvihla, aká je slovenčina  ľubozvučná a pestrá, sú v nej krásne slová, ktorými sa dajú vyjadriť hlboké myšlienky a úprimné pocity. Poukázala aj nato, že v dnešnej dobe stráca svoju mäkkosť a čím ďalej, tým menej ľudí hovorí spisovne. Uviedla aj to, že pre nás je jej štruktúra veľmi zložitá,  preto robí Maďarom správne skloňovanie často problémy.

Enikő už viackrát dokázala svoje nadanie, ale aj to, že k úspechu netreba nič iné len čestná, svedomitá práca a výdrž.