Gábor Torma sa umiestnil v bronzovom pásme v celoštátnom kole Súťaže Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote

By , Pondelok, 04. apríl 2015

Žiak našej školy, Gábor Torma sa v tomto školskom roku prvýkrát dostal do celoštátneho kola Súťaže Mihálya Tompu, ktorá sa konala v posledný aprílový víkend (23-25. apríla) v Rimavskej Sobote. Súťažiaci štvrtej kategórie predviedli fantastické výkony vrátene aj nášho žiaka a trojčlenná komisia pri rozhodovaní nemala na ružiach ustlané. Gábor sa nakoniec umiestnil v bronzovom pásme a to znamená, že dôstojne reprezentoval našu školu na najpopulárnejšom podujatí v prednese poézie a prózy. Na vyhodnotení náš žiak dostal adekvátnu a veľmi poučnú kritiku v podaní známeho maďarského herca, Géza Benkő, ktorý bol členom komisie. Milé a úprimné slová pána umelca pobádajú nášho súťažiaceho k tomu, aby sa zúčastnil súťaže aj v budúcom roku.

Angéla Mézes je medzi najlepšími v krajskom kole súťaže Jazykový kvet

By , Pondelok, 04. apríl 2015

Krajské kolo súťaže Jazykový kvet sa uskutočnil 17.4.2015 v Nitre. V tomto školskom roku  našu školu reprezentovala  Angéla Mézes, žiačka II. triedy v kategórii nemeckého jazyka po úspešnej účasti  v krajskom semifinále v marci .

Angéla krásne  recitovala báseň nemeckého autora Franza Jareka: Eine alte Frau …. Geschichte /Príbeh starej ženy/ a získala tretie miesto. Tento vynikajúci výsledok je aj preto pozoruhodný, lebo Angéla je začínajúca recitátorka, v tomto školskom roku sa zúčastnila prvýkrát v živote recitačnej súťaže.

Srdečne gratulujeme!