Projekt Záložka do knihy – lebo čítanie je špás

By , Utorok, 11. november 2014

V tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do tretieho ročníka celoslovenského projektu pod názvom Záložka knihy. Cieľom projektu bola popularizácia čítania medzi stredoškolákmi. Každej prihlásenej strednej škole vyžrebovali jednu družobnú inštitúciu, s ktorou musela spolupracovať niekoľko týždňov. Žiaci museli vyhotoviť kreatívnym spôsobom záložky do knihy a poslať ich žiakom družobnej školy. My sme spolupracovali s košickými gymnazistami prvého ročníka, ktorí nám poslali vyhotovené záložky v jednej veľkej obálke, do ktorej pribalili aj almanach školy a školské časopisy pre našich žiakov. Obratom sme im poslali naše umelecké diela a ako darček mohli obdržať aj krásnu knihu o Dolnom Pohroní. V prílohovej časti si môžete pozrieť, ako vyzerajú naše záložky a záložky košíckých gymnazistov – budete mať z toho umelecký zážitok, verte mi! Emőke a Evelin Récsei (II. ročník), Izabella Miklós (III. ročník), Gitu Horváth a Krisztina Baková (IV. ročník): Ďakujem Vám veľmi pekne, že ste sa zúčastnili projektu!

Zsolt Jankus

Príloha