Workshop Ligy proti rakovine

By , Pondelok, 11. november 2014

10-12. októbra sme sa vďaka pani profesorke Martosyovej zúčastnili na workshope, ktorý organizovala Liga proti rakovine vo Vysokých Tatrách.
Hneď po našom príchode sme mali uvítací ceremoniál, kde sme si naše školy navzájom predstavili, a hovorili o podujatiach ktoré organizujeme. Ako napríklad: darovanie krvi, deň jabĺk, deň narcisov, a iné.
Večer sme si mohli užiť bazén a saunu v hotely, medzitým sme nadväzovali kontakty s ostatnými zúčastnenými.
V sobotu ráno nám prednášal Martinský Klub Medikov o rakovine krčka maternice, neskôr nasledovala prezentácia o alkohole a iných návykových látkach. Po každej prednáške bola diskusia, počas ktorej sme sa mohli pýtať ohľadom témy našich prednášajúcich.
Poobede nás rozdelili do skupín a dostali sme testové hárky, ktoré sme museli vyplniť. Test bol však pre nás hračkou, keďže otázky boli zostavené podľa tém prednášok.
Zúčastnili sme sa aj menšej túry, veď sme boli na krásnom mieste. Lanovkou sme sa dostali na Hrebienok, pozreli si Studenovodské vodopády, prechádzali sa, a samozrejme, užívali si.
V nedeľu ráno bolo vyhodnotenie súťaže a tým sa náš pobyt žiaľ skončil.

Pani profesorke Martosyovej sme veľmi vďačné, že sme sa mohli zúčastniť týchto akcií. Domov sme sa vrátili s novými poznatkami a skvelými spomienkami.