Ocenenie od predsedu samosprávneho kraja – virtuózna hudobná prednáška našich žiačok v koncertnej sále župného domu

By , Štvrtok, 09. september 2014

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Doc. Ing. PhD. Milan Belica dňa 04.06.2014 v koncertnej sále Župného domu v Nitre v rámci X. ročníka oceňovania najúspešnejších žiakov za rok 2014 opäť udelil ocenenie dvom našim žiakom za dosiahnuté úspechy.

István Torma, žiak štvrtého ročníka sa opätovne prihlásil do 19. ročníka celoštátnej tematickej výtvarnej súťaže Prečo som na svete rád, kde získal druhé miesto v kategórii stredných škôl a tým si vyslúžil gratuláciu a ocenenie predsedu NSK za úspešnú reprezentáciu školy.

Regina Riedlová, žiačka prvého ročníka dala svedectvo o svojom nesmiernom talente na spevy a piesne v popovom štýle. Zúčastnila Celoslovenskej súťaže v sólovom speve populárnej piesne pre žiakov stredných škôl v Bojniciach a úspešne sa umiestnila v striebornom pásme, k čomu jej zablahoželal aj predseda NSK a pri tejto príležitosti jej udelil ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy. Po slávnostnom odovzdaní ocenenia naša žiačka dokázala, že vznešenú atmosféru na slávnostnom ceremoniáli je možné stupňovať, lebo pánu predsedovi zaspievala ocenenú pieseň a na klavíri ju sprevádzala jej spolužiačka, Angéla Mézes. Prednáška našich žiačok dosiahla mimoriadny úspech v koncertnej sále župného domu.

Veľa podobných vznešených chvíľ prajeme našim žiakom aj v blízkej budúcnosti!