Enikő Tímár výborne obstála v celoštátnom kole súťaže Poznaj slovenskú reč

By , Piatok, 06. jún 2014

V tomto školskom roku Enikő Tímár, žiačka II. triedy reprezentovala naše gymnázium v celoštátnom kole súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorá sa konala  5.VI.2014 na Strednej stavebnej škole v  Nových Zámkoch.

Enikő sa umiestnila so svojím  vynikajúcim výkonom  v striebornom  pásme. V prvej časti súťaže sa jej podarilo veľmi podrobne a precízne reprodukovať náročný  text o rozvoji slovenského filmového umenia. So svojou úvahou o medziľudských vzťahoch úplne vynikala nad ostatnými súťažiacimi a priam očarila  trojčlennú prísnu porotu. Jej nadanie a kreativita  sa preukázala aj v tretej časti súťaže, v samostatnej tvorbe  a prednese textu podľa vytypovaných slov.

K tomuto výbornému výsledku srdečne gratulujeme a v nasledujúcom školskom roku Ti prajeme veľa úspechov!