Výborný výsledok v krajskom kole súťaže Poznaj slovenskú reč

By , Utorok, 04. apríl 2014

V tomto školskom roku Enikő Tímár, žiačka II. triedy reprezentovala naše gymnázium v krajskom kole súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorá sa konala  15.IV.2014 v  Gymnáziu Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským v  Nových Zámkoch.

Enikő so svojím  vynikajúcim výkonom získala tretie miesto a dostala sa do celoštátneho kola. V prvej časti súťaže sa jej podarilo veľmi podrobne a precízne reprodukovať text o živote Tomáša Baťu. So svojou úvahou o budúcnosti úplne vynikala nad ostatnými súťažiacimi a priam očarila  trojčlennú prísnu porotu. Jej nadanie a kreativita  sa ukázala aj v tretej časti súťaže, v samostatnej tvorbe textu podľa vytypovaných slov.

K ďalšej príprave Ti želáme výdrž, v celoštátnom kole Ti držíme palce.

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

By , Pondelok, 04. apríl 2014

Dňa 14. 4.2014 sa skupina študentov v sprievode pani profesorky Bogolepovej sa zúčastnila divadelného predstavenia v anglickom jazyku vo Zvolene. Videli sme predstavenie s názvom Peter Pan.

Nasleduje niekoľko hodnotení:

,,Bolo to výborné. Aj s relatívne malým počtom kulís a hercov dokázali vytvoriť zaujímavé predstavenie.´´

,,Videli sme  profesionálny výkon hercov, ktorý hovorili s veľmi pekným britským akcentom.´´

,, Najlepší z hercov bol pirát, ktorý vtipne hral viacero postáv naraz. ´´

,,Mne sa najviac páčili bozkávacie scény.´´

Podla našej spoločnej  mienky by sme si také predstavenie pozreli častejšie.

Pozoruhodné umiestnenia v súťaži Jazykový kvet

By , Piatok, 04. apríl 2014

Jazykový kvet – Language Flower  – Sprachblume  je celoslovenská akreditovaná postupová súťaž v cudzích jazykoch. Cieľom tejto súťaže je podpora učenia sa jazykov i aktívneho záujmu o jazyky, prezentácia jazykových zručností  mládeže v rôznych cudzích jazykoch a takisto motivácia a inšpirácia formou súťaže.

Príspevky musia byť v niektorom zo súťažných jazykov: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, ruština. Súťaž začína krajskými semifinálovými kolami (marec), počas ktorých sa súťažiaci predstavia pred porotou so svojím prednesom básničky, úryvku z prózy alebo s divadelným predstavením. Na krajských finálových kolách (apríl) poroty určia umiestnenie súťažiach a víťazi na prvých miestach z jednotlivých krajov postupujú na celoslovenské finále.

V tejto súťaži reprezentovala našu školu  v nemeckom jazyku Anikó Varga, žiačka 3. triedy, ktorá recitovala   báseň od  nemeckého autora tureckého pôvodu Öndera Demira: Alles dreht sich nur noch ums Geld /Všetko sa točí  len okolo peňazí/. Anikó sa umiestnila v krajskom semifináli – 10. 3.2014 v Nitre – na treťom mieste   a postúpila do ďalšieho kola. Krajské finále sa konalo 11. 4. 2014 tiež v Nitre, v ktorom naša žiačka podala ešte lepší výkon, dokázala svoj talent a  získala hodnotné druhé miesto.  

K týmto vynikajúcim výsledkom gratulujeme!