Tretia trieda medzi priateľmi Deutsche Welle

By , Štvrtok, 02. február 2014

V decembri bola požiadaná  tretia trieda, aby sa predstavila na webovej stránke redakcie Deutsche Welle v Bonne, lebo dve naše žiačky Gitu Horváhtová  a Anikó Varga so svojimi prezentáciami o ich dedine upútali pozornosť členov redakcie.

Anikó Varga sa podujala, že napíše článok o triede a  jej referát bol uverejnený koncom januára. Autorka medzi inými uvádza, že jej spolužiaci majú odlišnú povahu, ale napriek tomu sú ochotní vzájomne si pomôcť a  úzko spolupracovať. Čo sa týka dievčat vyzdvihla, že vynikajú kreativitou a usilovnosťou, chlapci sa zas  zaujímajú o šport a o výpočtovú techniku. Zmieňuje sa aj  a rodinnej atmosfére v škole a o pozitívnom vzťahu študentov ku gymnáziu. Trieda sa veľmi nadšene zapája do rôznych akcií a projektov, napr.:  Comenius a Bild, podporujúc tým spoluprácu medzi európskym školami.

V závere môžeme čítať o cieľoch tretiakov: po úspešných maturitách by chceli všetci študovať ďalej a uplatniť sa v živote,  k tomu pomoc od učiteľov  zaručene dostanú.

/ Celý článok si môžete prečítať pod www.dw.de/freunde kliknutím na titulok./