Tretia trieda medzi priateľmi Deutsche Welle

By , Štvrtok, 02. február 2014

V decembri bola požiadaná  tretia trieda, aby sa predstavila na webovej stránke redakcie Deutsche Welle v Bonne, lebo dve naše žiačky Gitu Horváhtová  a Anikó Varga so svojimi prezentáciami o ich dedine upútali pozornosť členov redakcie.

Anikó Varga sa podujala, že napíše článok o triede a  jej referát bol uverejnený koncom januára. Autorka medzi inými uvádza, že jej spolužiaci majú odlišnú povahu, ale napriek tomu sú ochotní vzájomne si pomôcť a  úzko spolupracovať. Čo sa týka dievčat vyzdvihla, že vynikajú kreativitou a usilovnosťou, chlapci sa zas  zaujímajú o šport a o výpočtovú techniku. Zmieňuje sa aj  a rodinnej atmosfére v škole a o pozitívnom vzťahu študentov ku gymnáziu. Trieda sa veľmi nadšene zapája do rôznych akcií a projektov, napr.:  Comenius a Bild, podporujúc tým spoluprácu medzi európskym školami.

V závere môžeme čítať o cieľoch tretiakov: po úspešných maturitách by chceli všetci študovať ďalej a uplatniť sa v živote,  k tomu pomoc od učiteľov  zaručene dostanú.

/ Celý článok si môžete prečítať pod www.dw.de/freunde kliknutím na titulok./

Vynikajúci úspech na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry v Nových Zámkoch

By , Utorok, 02. február 2014

7.2.2014 sa uskutočnil v Nových Zámkoch VI. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, na tejto súťaži sa už tradične zúčastňujeme ako jediná maďarská škola od začiatkov. V tomto školskom roku reprezentovala naše gymnázium Enikő Tímár, žiačka II. triedy, ktorá zožala veľký úspech.

Súťaž sa delí na  dve časti: na  písomnú, ktorá sa skladá z úloh na porozumenie, z teórie literatúry a z gramatických zadaní.  Ústnou časťou, ktorou témou v tomto roku bola interaktívna komunikácia,  mohli pokračovať iba deviati žiaci, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v testoch.  Našej Enikő sa podarilo vybojovať, aby sa dostala do druhého kola a  v súťaži obsadila  vynikajúce 5 miesto.

Zase sme dokázali, že naši žiaci sa dostanú medzi najlepších aj v súťažiach pre slovenské školy, ale ako všetko v živote, aj to má svoju cenu: časovo náročná, dôkladná príprava a systematické učenie sa. Ale  s úspešnou účasťou sa dá veľmi rýchlo zabudnúť na úmornú prácu. Oplatí sa teda učiť sa.

Enikő srdečne gratulujeme a želáme  jej veľa vytrvalosti a mnoho vynikajúcich výsledkov v  ďalších súťažiach.