Naši žiaci majú nezištnosť a odvahu v krvi

By , Piatok, 09. september 2013

Dňa 5.9.2013 na predpoludňajších vyučovacích hodinách Dávid Sajka a Attila Csontos, žiacii našej školy nepili krv učiteľom gymnázia. Mladí odvážlivci sa pod vedením p. učiteľky Heleny Martosyovej rozhodli, že sa radšej obohatia o cenný záznam odberu krvi vo svojich preukazoch. Pracovníci transfúznej služby mohli byť na nich právom hrdí, lebo aj v tomto roku darovali odkázaným to najcennejšie: svoje červené krvinky.

Naši dobrovoľníci presvedčili pracovníkov transfúznej služby, že im záleží na iných a vôbec sa neboja toho jednoduchého humánneho kroku. K našim šikovným darcom sa pridala aj riaditeľka školy, Katarína Cserbová spolu s výchovným poradcom, Zsoltom Jankusom, a dokázali, že ani oni nemajú v žilách cmar. Ďakujeme vám, hrdinovia!

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

By , Streda, 09. september 2013

Začiatok školského roka sa konal aj v tomto školskom roku v miestnom kultúrnom dome, kde naši žiaci mohli byť svedkami slávnostného otváracieho ceremoniálu, v rámci ktorého odznel slávnostný prejav riaditeľky školy, Kataríny Cserbovej. Vedúca nášho gymnázia poukázala na nepopierateľnú skutočnosť, že na dobrej povesti školy majú zásluhu predovšetkým žiaci! Len od ich prospechu a správania závisí, aká bude povesť našej inštitúcie v nadchádzajúcom období.

V predošlom školskom roku združenie rodičov predložilo našim najúspešnejším a najšikovnejším žiakom veľkorysú ponuku. Žiak, ktorý si naozaj zaslúži, dostane od združenia motivačné štipendium v sume 50 eur. Ja si myslím, že mená najúspešnejších sú hodné toho, aby boli zverejnené v tomto článku: Kissová Andrea (II.), Godová Nikoletta (III.), Torma István (III.) a Némethová Veronika (III.) Vzhľadom na to, že Zsófia Wirthová sa koncom júna nevedela zúčastniť slávnostného uzatvorenia školského roka, po odznení slávnostného prejavu pani predsedníčka rodičovského združenia, Júlia Melczerová, jej odovzdala zaslúženú finančnú odmenu. Pevne verím, že motivačné štipendium podnecuje našich žiakov k dosahovaniu ešte lepších výsledkov.

Sme veľmi hrdí na našich žiakov. Na každého z nich! Som si tým istý, že výbornými študijnými výsledkami a reprezentáciami školy prispievajú k tomu, aby naše gymnázium patrilo aj v budúcnosti medzi tie najlepšie!

Jankus Zsolt, výchovný poradca