NAJ-deň pre žiakov Gymnázia J. A. Komenského s VJM v Želiezovciach

By , Utorok, 06. jún 2013

Dňa 5. júna 2013 sa konal v koncertnej sále Župného domu v Nitre IX. ročník oceňovania najúspešnejších žiakov za rok 2013. Ocenenia odovzdal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Doc. Ing. PhD. Milan Belica našim dvom talentovaným žiakom, ktorí svojimi výsledkami jednoznačne dokázali, že Gymnázium J. A. Komenského s VJM v Želiezovciach dokáže konkurovať aj tým najuznávanejším stredným školám na Slovensku.

Žiak tretieho ročníka, István Torma si vyslúžil najväčšie uznanie od predsedu NSK ohľadom účasti a úspešnosti na XVIII. ročníku celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou Prečo som na svete rád/rada. Náš talentovaný žiak prevzal od riaditeľa Národného monitorovacieho centra pre drogy od p. Imricha Šteliara mimoradne ocenenie.

Podobný úspech dosiahla žiačka štvrtého ročníka, Valéria Jurkovská, ktorá reprezentovala našu školu v celoslovenskom kole súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorá sa konala 13-15. júna 2012 v Nitre, kde obhájila svoje prvenstvo v krajskom kole a sa stala celoslovenskou víťazkou vo svojej kategórii.

Slávnostný ceremoniál sa konal v predpoludňajších hodinách, a vtedy sme ešte netušili, že István Torma, ktorý sa zapojil do výtvarného projektu aj v tomto školskom roku, sa bude tešiť ďalšiemu grandióznemu úspechu. Po slávnostnom vyhodnotení sme sa dozvedeli, že sa presadil aj v tomto roku a svojou prácou prišiel len o vlások o víťazstvo. Táto nečakaná správa nás nadchýnala aj ohľadom vysokej účasti v jeho kategórii, tj. v kategórii stredné školy. Náš žiak spomedzi 319 autorov sa totiž umiestnil na II. mieste a bude mu cťou, keď si môže aj budúci rok prevziať ocenenie priamo z rúk pána prededu NSK.

Okrem ocenení obaja žiaci dostali od predsedu NSK aj vecné dary. Touto cestou im srdečne blahoželáme!