Projektové stretnutie so Španielmi – od 24. februára do 2. marca 2013

By , Pondelok, 04. apríl 2013

Španielsko je očarujúce. Palmy a plantáže s aloe vera je možné vidieť na každom kroku. Čerešne a mandle kvitnú už od februára. Ľudia, ktorí žijú v tejto zázračnej krajine, sú vyrovnaní a nesmierne pokojní. Ich život je oveľa vyrovnanejší a kľudnejší ako ten náš.

Zo Želiezoviec sme vyrazili mikrobusom smerom na letisko Schwechat, odkiaľ sme leteli lietadlom až do Barcelony. Až po pristátí v hlavnom meste Katalánska sme si uvedomili, že španielske ovzdušie je niečím výnimočné. Už samotné letisko v Barcelone je ojedinelé a veľmi náladové. Samozrejme aj viedenské letisko je veľmi prepychové, ale nie v takom poňatí ako to katalánske… Podľa môjho názoru na rozdiel od toho španielskeho Schwechat pôsobí chladne a neprívetivo. Prenocovali sme v jednom hosteli. Hoci sme precestovali polovicu Európy, ani vo večerných hodinách nám nebolo do plaču, práve naopak! Naši spolužiaci, Gitus Horváth a Ákos Balázs nás zabávali autentickými, náhle upravenými piesňami, ktoré pokladali za významné hitovky pochádzajúce z obce Farná. Pokračuj 'Projektové stretnutie so Španielmi – od 24. februára do 2. marca 2013'»

Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2013/2014

By , Sobota, 04. apríl 2013

Kritériá prijatia na školský rok 2013-14

Študentský ples v duchu retro

A opäť sme žúrovali! Dňa 22. februára 2013 tretiaci našej školy už tradične a povinne zorganizovali študentský ples pod vedením triedneho učiteľa Kristiána Šoókyho. O dobrú hudbu sa postarala hudobná skupina EXCALLISTO (členovia sú György Csomor, bývalý žiak našej školy a László Balázs). Mladí organizátori plesu boli v tomto roku veľmi invenciózni. Študentský ples sa niesol v duchu retro, teda v duchu návratu do minulosti, čo vyvolávalo aj z učiteľov nostalgické spomienky. Po slávnostnom otvorení študenstkého plesu riaditeľka gymnázia, Katarína Cserbová mala nezvyčajnú ponuku pre najsmelších žiakov – parketových levov. Prvé dva tanečné páry, ktoré sa objavia na parkete, dostanú riaditeľskú odmenu po ukončení študenstkého plesu! V prvých sekundách hezitovali aj tí najodvážnejší, nie tak Róbert Gaál z druhého ročníka! On nezaváhal a hneď ma požiadal o tanec, teda my sme boli prví na parkete! Potom sa osmelili aj ostatní. Vôbec som sa nečudovala, keď som uvidela na parkete svoju milovanú sestričku Enikő, ktorá tancovala so svojím priateľom. Oni boli druhí na listine odvážlivcov. Potom sme sa dozvedeli, že za odmenu nás štyroch pani riaditeľka pozve budúci týždeň do miestnej pizzérie, čomu sme sa nesmierne tešili. Prišla som na to, že netreba sa ničoho báť v živote :)

Gabriella Vincze (II.)

 

Boli sme na súťaži rúnového písma

By , Piatok, 04. apríl 2013

Od septembra skupinka mladých odvážlivcov našej školy sa venuje nezvyčajnej mimoškolskej aktivite. V rámci krúžkovej činnosti sa oboznamujú so základmi rúnového písma. Prednedávnom dostali pozvánku na IX. ročník súťaže rúnového písma na Slovensku, ktorú usporiadali na Základnej škole J. Endrődyho s vyučovacím jazykom maďarským v Mužle. Členovia krúžku sa obetavo pripravovali na súťaž, osvojili si základy písania hlások rúnovej abecedy. Na naše obrovské nešťastie však pred súťažou nečakane ochoreli dvaja členovia krúžku, a tak našu školu reprezentovala jediná žiačka z druhého ročníka, Fruzsina Belák, ktorá svojou prítomnosťou a šikovnosťou v cudzom prostredí presvedčila každého, že rúnové písmo je po stáročiach ešte stále transparentné. Srdečne jej blahoželáme, veľa úspechu aj v budúcom roku!

Zsolt Jankus