Projekt BILD na Gymnáziu J. A. Komenského

By , Streda, 03. marec 2013

Deviati žiaci nášho gymnázia sa aj v tomto školskom roku zapojili do Projektu Bild Goetheho Inštitútu. V rámci tohto internetového projektu majú začínajúci nemčinári možnosť, aby prostredníctvom cudzieho jazyka rozprávali o sebe, položili otázky, spoznali mladých ľudí, žijúcich na ďalekých kontinentoch, získali informácie o ich kultúre, zvykoch, všedných dní, aby sme zistili, ako vlastne žijú.

Už tretí rok koordinujeme prácu s mojím kamerunským kolegom, Patrickom Ngeugzangom, ktorý je mladý nadšený učiteľ na strednej škole v Yaounde, v hlavnom meste Kamerunu.

Z účasti na projekte máme všetci obrovskú radosť, o takých témach získame bezprostredné informácie ako napr.: rodina, príbuzenstvo, voľný čas, životné prostredie, náboženstvo, šport, hudba. V každom maile precvičujeme určité gramatické javy pomocou slovnej zásoby o danej téme. Našu prácu komplikuje trošku, že naši milí kamerunskí priatelia nemajú prístup k internetu ani doma, ani v škole, iba cez  spomenutého učiteľa sú žiaci v kontakte. Napriek tomu sme si veľmi obľúbili našich mailpartnerov z Yaounde, vážime si ich a snažíme sa pochopiť ich problémy.

Žiaci, ktorí sa zúčastňujú v tomto projekte: /album/                

1. Ngambi Emmanuel  –  Volterová Teodóra  

2. FOUDA Judith  –  Tankó Tibor                        

3. NKA Josiane  –  Zalaba Márton                  

4. MABIOMBI Léonie  –  Vargová Anikó               

5. AMINATOU Moussa  –  Šerešová Viktória           

6. TCHAPMI Stephan  –  Kissová Andrea                

7. EBOH Babala  –  Vrábel Evelin                        

8. EBANDA Ignace  –  Szalmová Zsófia                 

9. BANAKA Francis  –  Kišová Viktória                

Svet okom kamery

By , Streda, 03. marec 2013

Dňa 12. marca 2013 žiaci našej školy boli účastníkmi zaujímavého stretnutia so známym fotografom a umelcom, ktorý k nám zavítal z Rimavsej Soboty. László Benedek je zakladateľom a vedúcim Gemerského fotografického klubu, ktorý založili v roku 2007. Kým naši maturanti sa oboznamovali s náročnými maturitnými otázkami zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, žiaci z nižších ročníkov sa venovali napínavej a pútavej prednáške Lászlóa Benedeka, ktorá trvala nepretržite necelé dve hodiny. Uznávaný umelec dôkladne predstavoval a znázorňoval históriu fotografického umenia od obdobia jaskynných malieb až po dobu najmodernejších digitálnych fotoaparátov, pričom sa stále opieral o autentické pramene. Cieľom jeho prednášky bolo v neposlednom rade aj to, aby sa žiaci aj prakticky presvedčili o hodnovernosti zaujímavých informácií, na ktorých sa podieľali. Žiaci mohli zobrať do rúk aj také originálne optické prostriedky, ktoré môžu vidieť len v múzeách. Na konci prednášky známy umelec posmeľoval a povzbudzoval prítomných, aby aj oni zobrali do rúk fotoaparáty – budú mať z toho obrovský zážitok. Ďakujeme pekne za zaujímavú prednášku!

Zsolt Jankus