Krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč

By , Streda, 02. február 2013

27. februára 2013 prebiehalo krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč na pôde Strednej priemyselnej školy  v Komárne. Naše gymnázium reprezentovala Anikó Vargová, žiačka II. triedy. Táto súťaž pozostáva z troch častí: z prečítania jedného povinného a jedného ľubovoľného textu, resp. z napísania slohovej práce.

O 9. hodine sa začala celá akcia slávnostným otvorením a trvala pribl. do jednej. Poskytla výbornú príležitosť na rozvíjanie poznatkov z materinského jazyka, na získavanie nových priateľov a na výmenu názorov.

Našu žiačku pripravil na súťaž Zsolt Jankus, aj touto cestou sa mu chceme poďakovať za jeho obetavú prácu a našej žiačke za úspešnú účasť. Anikó výborne obstála v súťaži, hoci sa nedostala do celoštátneho kola.

Aj naďalej  im želáme vytrvalú prácu  a veľa úspechov.