Súťaž mladých matematikov v Šamoríne

By , Pondelok, 02. február 2013

V tomto školskom roku sa konala Súťaž mladých matematikov na Gymnáziu Imre Madácha v Šamoríne od 15. až po 17. február. Táto súťaž patrí k najvýznamnejším zo všetkých matematických súťaží pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaže sa mohli zúčastniť samozrejme aj žiaci z Maďarska, a tak zhruba 80 mladých matematikov si zmeralo sily na podujatí. Našu školu reprezentovali tri žiačky, Nikoleta Godová z tretieho ročníka a Andrea Kissová a Viktória Kišová z druhého ročníka. Na vypracovanie matematických úkonov mali súťažiaci štyri hodiny, ktoré prebehli veľmi rýchlo a cítili sme sa veľmi dobre. Ďakujeme pekne, že sme sa mohli zúčastniť tohto podujatia veľkého rangu, predovšetkým by sme sa chceli poďakovať pánu profesorovi Šoókymu za to, že nám bol stále ochotný pomáhať.

Kišová Viktória, II.