Krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč

By , Streda, 02. február 2013

27. februára 2013 prebiehalo krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč na pôde Strednej priemyselnej školy  v Komárne. Naše gymnázium reprezentovala Anikó Vargová, žiačka II. triedy. Táto súťaž pozostáva z troch častí: z prečítania jedného povinného a jedného ľubovoľného textu, resp. z napísania slohovej práce.

O 9. hodine sa začala celá akcia slávnostným otvorením a trvala pribl. do jednej. Poskytla výbornú príležitosť na rozvíjanie poznatkov z materinského jazyka, na získavanie nových priateľov a na výmenu názorov.

Našu žiačku pripravil na súťaž Zsolt Jankus, aj touto cestou sa mu chceme poďakovať za jeho obetavú prácu a našej žiačke za úspešnú účasť. Anikó výborne obstála v súťaži, hoci sa nedostala do celoštátneho kola.

Aj naďalej  im želáme vytrvalú prácu  a veľa úspechov.

Súťaž mladých matematikov v Šamoríne

By , Pondelok, 02. február 2013

V tomto školskom roku sa konala Súťaž mladých matematikov na Gymnáziu Imre Madácha v Šamoríne od 15. až po 17. február. Táto súťaž patrí k najvýznamnejším zo všetkých matematických súťaží pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaže sa mohli zúčastniť samozrejme aj žiaci z Maďarska, a tak zhruba 80 mladých matematikov si zmeralo sily na podujatí. Našu školu reprezentovali tri žiačky, Nikoleta Godová z tretieho ročníka a Andrea Kissová a Viktória Kišová z druhého ročníka. Na vypracovanie matematických úkonov mali súťažiaci štyri hodiny, ktoré prebehli veľmi rýchlo a cítili sme sa veľmi dobre. Ďakujeme pekne, že sme sa mohli zúčastniť tohto podujatia veľkého rangu, predovšetkým by sme sa chceli poďakovať pánu profesorovi Šoókymu za to, že nám bol stále ochotný pomáhať.

Kišová Viktória, II.

Ďakovný list

By , Pondelok, 02. február 2013