Dvadsaťsedem deviatakov v našej škole

By , Štvrtok, 12. december 2012

Dňa 12.12.2012 zavítala do našej školy veselá skupinka mladých odvážlivcov. Dátum návštevy je veľmi zaujímavý, ale o ich príchode sa ešte nezmieni v mayskom kalendári. Neskôr vysvitlo, že veselí deviataci boli aj veľmi šikovní.

Mali sme teda opäť deň otvorených dverí na gymnáziu. Pozvánky sme odoslali deviatakom základných škôl v celom regióne. Oni sa musia čoskoro rozhodnúť o budúcnosti a nájsť odpoveď na otázku Ako ďalej? Dvadsaťsedem záujemcov bolo zvedavých, ako prebieha výchovno-vzdelávací proces u nás.

Úvodom našich milých hostí privítala riaditeľka školy, potom ich upozornila na skutočnosť, že budúcich prvákov 13. a 16. mája 2013 čakajú prijímacie skúšky z maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a matematiky.

Potom naši hostia mohli vďaka prezentácie Viktora Baku, žiaka prvého ročníka nahliadnuť do toho, ako vyzerá život našich žiakov v škole. Po prezentácii ich čakalo prvé stretnutie s budúcimi učiteľmi. Pani učiteľka Erika Dóková, pán učiteľ Kristián Šoóky a pán učiteľ Zsolt Jankus mali s nimi otvorené hodiny. Po otvorených hodinách každý učiteľ pokojne skonštatoval, že sa zišla skupina plná múdrych, šikovných, talentovaných deviatakov.

Dúfajme, že aj oni sa vrátili domov s mnohými skúsenosťami a príjemnými zážitkami a veríme tomu, že sa s nimi opäť stretneme v máji.

O príjemnom stretnutí svedčia aj snímky a zábery, ktoré sú každému záujemcovi dostupné na nasledovnej adrese: Picasa album.

Naše mladé vedkyne dosiahli obrovský úspech

By , Streda, 12. december 2012

Žiaci našej školy to opäť dokázali!

Tentoraz náš gympel preslávili dve talentované žiačky, Nikoleta Godová (3. ročník) a Zsófia Wirthová (1. ročník), ktoré dňa 5. decembra 2012 v budove Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína filozofa v Nitre prezentovali život a dielo geniálneho maďarského vedca, ktorého svet pozná pod menom Ede Teller – otec vodíkovej bomby. Prácu pripravili pod vedením pána profesora Krisztiána Šoókyho. Cieľom súťaže bola popularizácia vedeckej činnosti takých maďarských prírodovedcov, ktorí sú medzinárodne uznávaní a svojou činnosťou a erudíciou obohacovali vedecký svet. Odborná komisia obdržala skoro štyridsať vedeckých prác a podľa jej posúdenia naše žiačky odviedli kvalitnú prácu. To znamenalo, že život a dielo otca vodíkovej bomby mohli obhájiť pred trojčlennou odbornou komisiou 5. decembra v Nitre formou vopred pripravenej prezentácie. Ich prezentácia bola naozaj na úrovni, konečný výsledok svedčí o tom, že Nikoleta Godová a Zsófia Wirthová patria medzi najtalentovanejšie žiačky školy, veď sa umiestnili na druhom mieste. K dosiahnutému výsledku im srdečne blahoželáme! Záujemcovia si môžu prečítať odbornú prácu na našej webovej stránke!

Práca

Prezentácia