Majstrovstvá Karpatskej kotliny

By , Piatok, 10. október 2012

Žiak druhého ročníka, Ákos Balázs sa už dlhé roky venuje aktívne stolnému tenisu. 12. októbra 2012 sa konalo na Gymnáziu Hansa Selyeho s VJM v Komárne veľkolepé športové podujatie pod názvom Majstrovstvá Karpatskej kotliny, ktorého sa zúčastnil aj náš talentovaný hráč, ktorý ukázal svojim súperom, že s ním môžu rátať aj v nastávajúcich rokoch na súťažiach v stolnom tenise. Srdečne mu blahoželáme!