Comenius Project

By , Pondelok, 10. október 2012

V uplynulom roku sa už záujemcovia mohli dočítať na našej webovej stránke o tom, že sa škola vlani zapojila do medzinárodného projektu, v rámci ktorého naši žiaci zavítali do Belgicka a Nemecka, kde sa mohli pokochať krásami a pamätihodnosťami dvoch západoeurópskych krajín. V tomto školskom roku boli na rade práve naši žiaci, aby v septembri predstavili našim hosťom prostredie, kde žijeme.

Každý sa dlho svedomite pripravoval, aby privítanie našich hostí bolo primerané zásadám uvítacích ceremoniálov medzinárodných projektov. Oficiálne privítanie sa konalo 1. októbra 2012 a naši žiaci naozaj pripravili kvalitný kultúrny program. Aktérmi kultúrneho programu boli členovia Detského zboru Franza Schuberta, ktorí predviedli zábavné predstavenie. Po predstavení sa obecenstvu prihovorila pani riaditeľka gymnázia Katarína Cserbová a pán primátor mesta Ing. arch. Pavel Bakonyi. Po príhovoroch pokračovala v programe Teodóra Volter, žiačka IV. ročníka, ktorá predniesla báseň v anglickom jazyku. Na javisku vystúpilo mnoho ďalších žiačok školy, ktoré sa predviedli pred obecenstvom nielen ako skvelé speváčky (Andrea Kissová, Fruzsina Belák, Margita Horváthová), ale aj ako talentované hudobníčky (Markéta Kišová). Predniesli anglické, nemecké a maďarské melódie na špičkovej úrovni. Čerešničkou na torte kultúrnych programov bola hudobná skupina Gereben (Veronika Némethová, Noémi Récseiová, Sándor Juhász, Evelin a Emőke Récseiová) a tanečný súbor Kincső, vďaka ktorým mohli diváci nahliadnuť do maďarskej ľudovej kultúry.

Medzi hlavné kritériá realizovania medzinárodných projektov patrí aj zásada, že členovia akcie nejaký čas musia venovať aj športovým záležitostiam. Táto zásada sa uskutočnila v krytej plavárni v Kalnej nad Hronom, kde sa naši žiaci poriadne vybláznili so svojimi zahraničnými hosťami. Druhý deň mali krátku prechádzku Želiezovcami, po ktorej aktéri projektu zavítali do Múzea Franza Schuberta a do Katolíckeho kostola sv. Jakuba. Medzitým pán viceprimátor mesta, Marek Kepka ich už netrpezlivo čakal na mestskom úrade, kde ich aj srdečne privítal. Potom sa mládež venovala remeselníckym aktivitám, po ktorých ich rodina Sándora Juhásza a hudobná skupina Gereben zabávala kvalitnými hudobnými prednáškami.

V ďalších dňoch odcestovali účastníci projektu do Bratislavy a Budapešti. V Bratislave sa oboznamovali s pamätihodnosťami a kultúrnymi pamiatkami Starého mesta, v Budapešti si pozreli svetoznámy Budínsky hrad a jeho okolie. Boli im k dispozícii aj sprievodcovia, ktorí podrobne porozprávali všetko o raritách dvoch spomenutých miest.

Aj vo večerných hodinách panovala medzi žiakmi dobrá nálada, veď naši gymnazisti ich ochotne sprevádzali po meste a ukázali im, ktoré zábavné podniky sú najvychytenejšie. Keď nadišiel čas a museli sa rozlúčiť, lúčili sa so slzami v očiach a to nasvedčuje tomu, že naši zahraniční hostia sa u nás cítili rovnako dobre ako my u nich.

Vďaka našej talentovanej žiačky, Margite Horváthovej sa zrodili o celotýždennej akcii parádne fotky a zábery, ktoré sú každému záujemcovi dostupné v albume Picasa na webovej stránke školy.