Darcovia krvi – naši hrdinovia…

By , Nedeľa, 10. október 2012

Naši gymnazisti sa 5. októbra 2012 zúčastnili dobrovoľného darovania krvi. Deň pred dňom D sme už boli netrpezliví, lebo sme mali aj nepríjemné spomienky na preventívne prehliadky, keď nás rodičia museli donútiť, aby sme vstúpili do ordinácie, kde nám pani sestrička odobrala krv.

Teraz to ale bolo inak, veď sme sa dobrovoľne prihlásili preto, aby sme pomohli tým, ktorí sú najviac odkázaní na našu nezištnosť. Pani profesorka Martosyová nám iniciovala túto dobročinnú akciu na hodine biológie a keď vysvitlo, o čo ide, našlo sa len málo nadšencov… Tí, ktorí sa obetovali, sú žiakmi IV. ročníka: Markéta Kišová, Noémi Récseiová, Ákos Melczer, Róbert Sajka a Teodóra Volter.

Najprv sme museli vyplniť dotazník darcu krvi, aby sa zdravotníci Červeného kríža presvedčili, či sme naozaj zdraví, potom nám odobrali 450 mililitrov krvi. Sestričky boli veľmi milé, dostali sme od nich dokonca aj darčeky a pochválili nás za našu statočnosť.

V tento deň sme prišli na to, že oplatí sa byť nezištným a nápomocným, lebo nikdy nevieme, kedy budeme práve my odkázaní na pomoc druhých!

Teodóra Volter, IV. ročník