Medzinárodný deň školských knižníc

By , Utorok, 10. október 2012

Medzinárodný deň školských knižníc

Získali sme striebro v Leviciach

By , Piatok, 10. október 2012

Naši futbalisti opäť dokázali, že vedia narábať s loptou. III. ročník halového futbalového turnaja sa konal 19. októbra 2012 v Leviciach za účasti štyroch mužstiev. V úvodnom zápase sme remizovali s futbalistami Gymnázia zo Štúrove, v nasledujúcom zápase sa nám už ale lepšie darilo a hráčov Cirkevného gymnázia v Leviciach, ktorí hrali v domácom prostredí, sme zdolali 4:0. V rozhodujúcom treťom zápase proti žiakom Základnej školy v Leviciach sme však prekvapene prehrali o gól, konečný výsledok 2:1 svedčil o tom, že sme sa umiestnili v konečnom poradí na druhom mieste. Pohár získali gymnazisti zo Štúrova a my sme sa mohli utešovať mimoriadnym ocenením, ktoré zaslúžene dostal náš brankár Dániel Riczo preto, lebo ho zvolili za najlepšieho brankára turnaja.

Naši hráči:

Bence Molnár, Róbert Sajka, Dávid Sajka, Ákos Gubík, Dániel Riczo,

Márton Zalaba, Adrián Csókás, István Lojek, Róbert Gaál, Tibor Kovács

Majstrovstvá Karpatskej kotliny

By , Piatok, 10. október 2012

Žiak druhého ročníka, Ákos Balázs sa už dlhé roky venuje aktívne stolnému tenisu. 12. októbra 2012 sa konalo na Gymnáziu Hansa Selyeho s VJM v Komárne veľkolepé športové podujatie pod názvom Majstrovstvá Karpatskej kotliny, ktorého sa zúčastnil aj náš talentovaný hráč, ktorý ukázal svojim súperom, že s ním môžu rátať aj v nastávajúcich rokoch na súťažiach v stolnom tenise. Srdečne mu blahoželáme!

Comenius Project

By , Pondelok, 10. október 2012

V uplynulom roku sa už záujemcovia mohli dočítať na našej webovej stránke o tom, že sa škola vlani zapojila do medzinárodného projektu, v rámci ktorého naši žiaci zavítali do Belgicka a Nemecka, kde sa mohli pokochať krásami a pamätihodnosťami dvoch západoeurópskych krajín. V tomto školskom roku boli na rade práve naši žiaci, aby v septembri predstavili našim hosťom prostredie, kde žijeme.

Každý sa dlho svedomite pripravoval, aby privítanie našich hostí bolo primerané zásadám uvítacích ceremoniálov medzinárodných projektov. Oficiálne privítanie sa konalo 1. októbra 2012 a naši žiaci naozaj pripravili kvalitný kultúrny program. Aktérmi kultúrneho programu boli členovia Detského zboru Franza Schuberta, ktorí predviedli zábavné predstavenie. Po predstavení sa obecenstvu prihovorila pani riaditeľka gymnázia Katarína Cserbová a pán primátor mesta Ing. arch. Pavel Bakonyi. Po príhovoroch pokračovala v programe Teodóra Volter, žiačka IV. ročníka, ktorá predniesla báseň v anglickom jazyku. Na javisku vystúpilo mnoho ďalších žiačok školy, ktoré sa predviedli pred obecenstvom nielen ako skvelé speváčky (Andrea Kissová, Fruzsina Belák, Margita Horváthová), ale aj ako talentované hudobníčky (Markéta Kišová). Predniesli anglické, nemecké a maďarské melódie na špičkovej úrovni. Čerešničkou na torte kultúrnych programov bola hudobná skupina Gereben (Veronika Némethová, Noémi Récseiová, Sándor Juhász, Evelin a Emőke Récseiová) a tanečný súbor Kincső, vďaka ktorým mohli diváci nahliadnuť do maďarskej ľudovej kultúry.

Medzi hlavné kritériá realizovania medzinárodných projektov patrí aj zásada, že členovia akcie nejaký čas musia venovať aj športovým záležitostiam. Táto zásada sa uskutočnila v krytej plavárni v Kalnej nad Hronom, kde sa naši žiaci poriadne vybláznili so svojimi zahraničnými hosťami. Druhý deň mali krátku prechádzku Želiezovcami, po ktorej aktéri projektu zavítali do Múzea Franza Schuberta a do Katolíckeho kostola sv. Jakuba. Medzitým pán viceprimátor mesta, Marek Kepka ich už netrpezlivo čakal na mestskom úrade, kde ich aj srdečne privítal. Potom sa mládež venovala remeselníckym aktivitám, po ktorých ich rodina Sándora Juhásza a hudobná skupina Gereben zabávala kvalitnými hudobnými prednáškami.

V ďalších dňoch odcestovali účastníci projektu do Bratislavy a Budapešti. V Bratislave sa oboznamovali s pamätihodnosťami a kultúrnymi pamiatkami Starého mesta, v Budapešti si pozreli svetoznámy Budínsky hrad a jeho okolie. Boli im k dispozícii aj sprievodcovia, ktorí podrobne porozprávali všetko o raritách dvoch spomenutých miest.

Aj vo večerných hodinách panovala medzi žiakmi dobrá nálada, veď naši gymnazisti ich ochotne sprevádzali po meste a ukázali im, ktoré zábavné podniky sú najvychytenejšie. Keď nadišiel čas a museli sa rozlúčiť, lúčili sa so slzami v očiach a to nasvedčuje tomu, že naši zahraniční hostia sa u nás cítili rovnako dobre ako my u nich.

Vďaka našej talentovanej žiačky, Margite Horváthovej sa zrodili o celotýždennej akcii parádne fotky a zábery, ktoré sú každému záujemcovi dostupné v albume Picasa na webovej stránke školy.

Darcovia krvi – naši hrdinovia…

By , Nedeľa, 10. október 2012

Naši gymnazisti sa 5. októbra 2012 zúčastnili dobrovoľného darovania krvi. Deň pred dňom D sme už boli netrpezliví, lebo sme mali aj nepríjemné spomienky na preventívne prehliadky, keď nás rodičia museli donútiť, aby sme vstúpili do ordinácie, kde nám pani sestrička odobrala krv.

Teraz to ale bolo inak, veď sme sa dobrovoľne prihlásili preto, aby sme pomohli tým, ktorí sú najviac odkázaní na našu nezištnosť. Pani profesorka Martosyová nám iniciovala túto dobročinnú akciu na hodine biológie a keď vysvitlo, o čo ide, našlo sa len málo nadšencov… Tí, ktorí sa obetovali, sú žiakmi IV. ročníka: Markéta Kišová, Noémi Récseiová, Ákos Melczer, Róbert Sajka a Teodóra Volter.

Najprv sme museli vyplniť dotazník darcu krvi, aby sa zdravotníci Červeného kríža presvedčili, či sme naozaj zdraví, potom nám odobrali 450 mililitrov krvi. Sestričky boli veľmi milé, dostali sme od nich dokonca aj darčeky a pochválili nás za našu statočnosť.

V tento deň sme prišli na to, že oplatí sa byť nezištným a nápomocným, lebo nikdy nevieme, kedy budeme práve my odkázaní na pomoc druhých!

Teodóra Volter, IV. ročník