Workshopy Ligy proti rakovine a Avon pochod proti rakovine

By , Štvrtok, 06. jún 2012

Workshopy Ligy proti rakovine a Avon pochod proti rakovine

Konečne sme sa dočkali júnového víkendu v Bratislave, kedy sa mali uskutočniť workshopy Ligy proti rakovine a Avon pochod proti rakovine. Program vyzeral veľmi sľubne, popritom sme tiež dostali priestor na voľný program, ktorý sme v plnej miere využili.

V piatok sme videli štyri prezentácie: o zdravom stravovaní, o anorexii a bulímii, o hospicovej starostlivosti a o liečbe bolesti. Potom nasledovali prezentácie škôl, ktoré sa zapojili do projektu s názvom „Prečo sa (ne)fajčí na našej škole?“. Nasledoval voľný program, ktorý sme využili na návštevu  Prezidentského paláca, kde sa konal deň otvorených dverí. Bolo zaujímavé prechádzať sa v priestoroch, ktoré sme dovtedy videli iba prostredníctvom televízie.

Sobotňajšie dopoludnie sa nieslo v znamení vyhodnotenia prezentácií, po ňom nasledoval Avon pochod proti rakovine prsníka. Dav zúčastnených vyrazil od námestia pri budove Eurovea, nasledovala dlhá prechádzka po brehu Dunaja, cesta späť k Eurovei sa začala pri Hviezdoslavovom námestí. Podujatie pokračovalo programom, kde sa predstavili rôzni interpreti (tanečníci, hudobníci), okrem toho sa k zúčastneným prihovorili aj známe osobnosti. Počas celého programu sme mali možnosť kúpou suvenírov podporiť ľudí trpiacich rakovinou. Na znak spoločného cieľa celý dav naraz pustil jeden ružový balón do vzduchu, aby sme znázornili svoju súdržnosť a podporu chorým.

Myslím si, že spoločne s dvoma ostatnými zúčastnenými, pani prof. Martosyovou a Markétou Kišovou sa zhodneme na tom, že týmto víkendom sme získali množstvo nových informácií a zážitkov.

Valéria Jurkovská

Celoslovenské prvenstvo!

By , Pondelok, 06. jún 2012

Celoslovenské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč sa konalo 13. –15. júna 2012 v  Nitre. Gymnázium J. A. Komenského s VJM – Comenius Gimnázium, Želiezovce – Zselíz,  reprezentovala v tomto roku  Valéria Jurkovská, žiačka III. triedy, ktorá obhájila svoje prvenstvo v krajskom kole a znovu sa  stala  víťazkou v  III. kategórii.

Prvou úlohou bola interpretácia  populárno – náučného  textu o Olympijských hrách, druhá     časť pozostávala zo samostatnej tvorby textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu. Súťažiaci si vylosovali jednu z piatich tém, ktoré zobrazovali každodenné situácie. V tretej časti samostatne tvorili pomocou 10 vytypovaných slov text, ktorý potom predniesli.

Valika sa vyznačovala nielen  svojou  kreativitou, sčítanosťou a prirodzenou inteligenciou, ale aj bohatou slovnou zásobou  a jazykovou správnosťou. Jednoznačne dokázala, že usilovnosťou a vytrvalosťou sa dá všetko dosiahnuť.

K tomuto vynikajúcemu výsledku Ti gratulujem a želám veľa úspechov aj naďalej!

Erika Dóková

Úspech Gymnázia J. A. Komenského s VJM Želiezovce

By , Streda, 06. jún 2012

Národné osvetové centrum v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky, občianskym združením Prečo som na svete rád/rada, o.z. a občianskym združením Prima, o.z, za podpory Ministerstva kultúry SR, Úradom vlády SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR v tomto roku vyhlásili 18. ročník celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou Prečo som na svete rád/rada.

Do súťaže sa zapojili aj žiaci Gymnázia J. A. Komenského s VJM – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce – Zselíz. Za podpory p. učiteľky Ing. Heleny Martosyovej svoje práce poslali Viktória Šerešová (I.r.) a István Torma (II.r.).

Slávnostné vyhlásenie súťaže sa uskutočnilo dňa 5. júna 2012 vo výstavných priestoroch Národnej rady SR v Galérii na Západnej terase Bratislavského hradu.

Medzi ocenenými autormi bol aj náš žiak, István Torma, ktorý mimoradne ocenenie pravzal od riaditeľa Národného monitorovacieho centra pre drogy od p. Imricha Šteliara.

Sme veľmi hrdí na nášho žiaka a gratuľujeme mu k tomuto úspechu!

Cserbová Katarína , riad. školy

Deň narcisov – poďakovanie

By , Pondelok, 06. jún 2012