Plagát roka 2012

By , Štvrtok, 03. marec 2012

Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre a Inštitútom rodovej rovnosti – Krajským kontaktným miestom Nitra pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám v novembri 2011 vyhlásil a zorganizoval už 7. ročník súťaže pre žiakov všetkých stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pod názvom Plagát roka 2012. Súťaž sa konala pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

V tomto ročníku si mohli žiaci vybrať z dvoch tém

  • téma č. 1 Každý si kreslí svoj život sám
  • téma č. 2 Nasaďme si mužské/ženské okuliare – vidíme svet inak?

Súťažilo sa v dvoch kategóriách – počítačová grafika a výtvarné techniky

Do súťaže sa zapojilo 30 stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, spolu 184 žiakov, ktorí zaslali 203 prác, z tohto počtu bolo 119 v počítačovej grafike, z toho k téme č. 1 – 85 prác a k téme č. 2 – 34 prác a 84 prác vo výtvarnej tvorbe, z toho k téme č. 1 – 67 prác a k téme č. 2 – 17 prác

Z našej školy sa súťaže zúčastnili 2 žiaci: Molnárová Mária (IV.) a István Torma (II.).

Tento rok sme síce medzi ocenenými neboli, ale dielo Istvána Tormu je medzi tými vystavenými, ktoré si aj vy môžete pozrieť v rámci putovnej výstavy.

Blahoželáme.