Poznaj slovenskú reč!

By , Streda, 03. marec 2012

V tomto školskom roku našu školu na krajskom kole súťaže Poznaj slovenskú reč! dňa 20.03.2012 reprezentovala Valika Jurkovská (III.).

Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov z rôznych škôl. Naša Valika však svojou pripravenosťou, kreativitou a širokým rozhľadom prevýšila všetkých a umiestnila sa na I. mieste. Vďaka tomuto úspechu bude reprezentovať našu

školu na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 7. júna v Nitre.

Blahoželáme a prajeme Ti veľa úspechov!

Erika Dóková