Festival divediel základných a stredných škôl v Nitre

By , Piatok, 04. apríl 2011

Naši žiaci sa spoločne s Mgr. Klárou Bogolepovou dňa 12. 4. 2011 zúčastnili festivalu divadiel základných a stredných škôl v Nitre. Festival organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre v spolupráci s Krajským školským úradom. Žiaci získali špeciálne ocenenie za najlepšie hudobné stvárnenie a zvukové efekty  predstavenia.

Gymnázium J.A. Komenského s VJM