Biologická olympiáda

By , Utorok, 02. február 2011

Po úspešnom vyriešení úloh školského kola BP sa žiačky Fóthyová Noémi Peczenová Noémi (VIII.ročník) zúčastnili krajského kola v kategórii A dňa 7. februára 2011 v Nitre. Súťažili v teoreticko-praktickej časti.

Žiačka Klimajová Viktória (VI.ročník) v krajskom kole v kategórii B súťažila dňa 8. februára 2011 v Nitre v projektovej časti  prácou s posterom s názvom: Rakovina a jej výskyt v rodinách. Umiestnila sa na 2.mieste a postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 15-16. apríla 2011 v Bratislave.