Literatúra, tanec, pohyb, hudba

By , Nedeľa, 02. február 2011

Naša škola pri výchovno-vzdelávacej činnosti venuje veľkú pozornosť  aj zachovaniu kultúry. Tvorivou dielňou v tejto oblasti je krúžok regionálnej kultúry, ktorá vyvíja veľmi rozmanitú činnosť. Členovia krúžku úspešne účinkujú na okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach, zapájajú sa do kultúrnych podujatí mesta a regiónu. Dobré vzťahy sme si vybudovali s ľudovo-tanečným súborom KINCSŐ a so ZŠ s VJM v Želiezovciach. Dôkazom toho sú aj naše spoločné vystúpenia v minulých rokoch. V tomto roku pripravujeme malé javiskové predstavenie podľa poémy Ferenca Juhásza: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában, kde literárnymi, tanečnými, hudobnými a pohybovými prvkami pozornosť chceme upriamiť na naše kultúrne dedičstvo.

Našu prácu oživuje a pomáha herečka Ági Gubík, bývalá žiačka nášho gymnázia a Sándor Juhász ml., člen súboru KINCSŐ, učiteľ ľudového tanca, poslucháč vysokej školy tanečných umení ako aj vedenie súboru KINCSŐ.

Na zábere herečka Ági Gubík učí členov krúžku  javiskovým pohybom.

Gubík Mária

Vedúca krúžku, režisérka predstavenia

Fotky

(Magyar) Adózunk

By , Štvrtok, 02. február 2011

Biologická olympiáda

By , Utorok, 02. február 2011

Po úspešnom vyriešení úloh školského kola BP sa žiačky Fóthyová Noémi Peczenová Noémi (VIII.ročník) zúčastnili krajského kola v kategórii A dňa 7. februára 2011 v Nitre. Súťažili v teoreticko-praktickej časti.

Žiačka Klimajová Viktória (VI.ročník) v krajskom kole v kategórii B súťažila dňa 8. februára 2011 v Nitre v projektovej časti  prácou s posterom s názvom: Rakovina a jej výskyt v rodinách. Umiestnila sa na 2.mieste a postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 15-16. apríla 2011 v Bratislave.

(Magyar) Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

By , Utorok, 02. február 2011