Chrípka

By , Štvrtok, 11. november 2009

Vyučovanie sa na našej škole prerušuje od 20.11.2009 do 24.11.2009 pre vysoký počet chrípkového ochorenia študentov.
Vyučovanie sa znovu začne 25. 11. 2009.
Katarína Cserbová, riad. školy

Halloween Conference

By , Piatok, 11. november 2009

tok

Pre každého je dôležité, aby čo najlepšie spoznal svoju kultúru, zvyky a obyčaje svojich predkov, ktoré potom odovzdáva ďalšiemu pokoleniu. Popri tom je nevyhnutné, aby sa zoznámil aj s kultúrou a tradíciami iných národov, aby si aj takým spôsobom rozšíril rozhľad. Keď sa učíš cudzí jazyk, počas štúdia sa oboznamuješ s návykmi a tradíciami používateľov daného jazyka. Naším cieľom bolo, aby sa čo najviac detí oboznámilo s halloweenskými tradíciami írskeho obyvateľstva Anglicka.

kaszás

V tomto školskom roku sme usporiadali halloweenskú párty, už 15. v rade, na ktorej sa zúčastnili študenti z vyšších ročníkov základných a stredných škôl, ich úlohou bolo zapojiť sa do zábavných programov, samozrejme v anglickom jazyku. To bolo veľmi osožné pre študentov z viacerých dôvodov:

  1. Mohli sa učiť, rozširovali si slovnú zásobu.
  2. Vedeli aktívne komunikovať po anglicky bez jazykových zábran.
  3. Mohli si zmerať sily vo vedomostných kvízoch so študentmi iných škôl.
  4. Nadobudli nové priateľstvá.

pokhalos

Na Slovensku viaceré školy organizujú halloweenskú párty. Sme veľmi hrdí na to, že naša škola patrí medzi tie najaktívnejšie. Za to sa musíme poďakovať predovšetkým našej profesorke Bogolepovej, ktorá sa už 15. rok oduševnene venuje organizovaniu tomuto veľkolepému podujatiu. Dúfame, že nám ešte veľa rokov bude robiť hlavnú organizátorku akcie :) (Berek Annamária – II. trieda)

Fotky