O škole

By , Nedeľa, 09. september 2009

Naša škola otvorila brány prvýkrát v školskom roku 1956/57. V tomto roku navštevovala školu 22 študentov. Odvtedy je počet študentov okolo 200, ale v školskom roku 1983/84 sme mali 219 študentov. Počas uplynulých rokov došlo k zmene aj v riadení aj vpomenovaní školy, dokonca sa zmenilo aj jej priestorové umiestnenie. Škola najprv nosila pomenovanie Jedenásť ročná stredná škola. Od školského roku 1961/62 sa škola nazývala Strednou školou poskytujúcou všeobecné vzdelanie. V školskom roku 1969/70 na pečiatke školy sa objavilo pomenovanie Gymnázium s vyučujúcim jazykom maďarským, ktorý sa používal do roku 2006. V školskom roku 2006/2007 škola dostala nové meno: Gymnázium J. A. Komenského s vyučujúcim jazykom maďarským Želiezovce.