Történelmi visszatekintés

Iskolánk történetét az 1956–57-es tanévtől számíthatjuk, amikor megnyílt az első osztályunk huszonkét tanulóval. Az alapító osztályt, amely a szlovák nyelvű tizenegyéves iskolához tartozott, a volt Zselízi Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola központi épületében (amelyet 1942–1944-ben építettek) helyezték el.

Az 1958–1959-es tanév fordulópontot jelentett iskolánk életében. Ekkor csatoltak bennünket a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Tizenegyéves Középiskola igazgatóságához, az addig nyolc évfolyamos alapiskola három osztállyal bővült, felsőbb tagozatú osztályait az ún. gimnáziumi osztályok alkották. Ezen tanév végén indult útnak az a 22 diák, akik elsőként szereztek érettségi bizonyítványt iskolánkban.

Az 1961–1962-es tanévben iskolánk új nevet kapott: Általános Műveltséget Nyújtó Középiskolának nevezték el.

A 1965–1966-os tanévben iskolánk különvált az alapiskolától.

1969/70-es tanévben az iskolai bélyegzőkön már a Magyar Tannyelvű Gimnázium szerepelt, amely későbbi változata a Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium.

Az 1989/1990-es tanév iskolánk életében is nagy változást hozott. Igyekezve eleget tenni az új kihívásoknak, bővítettük az idegennyelv – oktatást, s nagyobb hangsúlyt kapott a számítástechnikai ismeretek oktatása is.

1999-ben elindítottuk az oktatás új formáját, a nyolcéves gimnáziumi képzést idegen nyelvek szakiránnyal, amely egyben az iskola bővítését is megkövetelte.

A 2002-ben lezajlott közigazgatási decentralizáció óta önkormányzati iskolaként működünk.

2005-ben átadták a gimnázium új tetőterét, a tetőtérben stílusosan berendezett öt törzsosztály, egy angol nyelvi és egy multimediális szaktanterem kapott helyet.

2006-ban iskolánk felvette Johannes Amos Comenius (a cseh névhasználat szerint Jan Amos Komenský), a korabeli protestáns Európa legtekintélyesebb pedagógusa, „a nemzetek tanítója” nevét.

Iskolánk fél évszázada alatt nagy figyelmet szenteltünk a ránk bízott tanulók sokoldalú felkészítésére. Igyekeztünk elsősorban a sikeres érettségi vizsgára és a továbbtanulásra irányult. Az eredményes munka a gimnáziumi tanulók számára rendezett tanulmányi és egyéb versenyeken elért sikerekben is tükröződik. Diákjaink eredményesen szerepeltek a középiskolás tanulók tanulmányi versenyein, amelyeken szlovákiai viszonylatban is több esetben kiemelkedő helyen végeztek. Az iskola pedagógusainak jó munkáját bizonyítja az a tény is, hogy volt diákjaink közül többen is felelős beosztásban dolgoznak a társadalmi élet különböző területein.