Szülői munkaközösség

Elérhetőség:

Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Gymnáziu J. A. Komenského s VJM,
Štúrova 16,
937 01 Želiezovce

IČO: 35626356092

Elnök: Sárai András, mérnök

Alelnök: Dr. Riedl Anita

Pénztáros: Dánó Henrietta

Munkaterv

Adó 2 %-a