Iskolatanács

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za +

1.

Zsolt Jankus predseda Pedagogický zamestnanec

2.

Kristián Šoóky, Mgr. podpredseda Pedagogický zamestnanec

3.

Irena Molnárová tajomník Nepedagogický zamestnanec

4.

Ing. Tibor Csenger člen Delegát zriaďovateľa

5.

Ladislav Sokol člen Delegát zriaďovateľa

6.

Tibor Dávid člen Delegát zriaďovateľa

7.

Mgr. Jozef Mészároš člen Delegát zriaďovateľa

8.

Margita Balázsová člen Zástupca rodičov

9.

Ing. András Sárai člen Zástupca rodičov

10.

Ing. Róbert Récsei člen Zástupca rodičov

11.

Regina Riedlová člen Zástupca žiakov