Testvériskolák

Barátságok határok nélkül

Iskolánk a 2004/2005-ös tanév óta testvériskolai kapcsolatot ápol a mezőcsáti Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolával. (Gyerekkori barátnőmmel, Pásztor Évával közös volt az ötletünk.) Mezőcsát Miskolctól délre 40 km-re elterülő, Zselízhez hasonló méretű kis városka, nem messze Tiszaújvárostól és persze a Tiszától.

Első ízben 2004 októberében utazott Dél-Borsodba gimnáziumunk 26 diákja Garamvölgyi Szilvia tanárnő és jómagam kíséretében a Kiss József Napokra.

A rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója után megkoszorúztuk Kiss József költő emléktábláját, majd diákjaink bemutatták Zselízt, iskolánkat. Nagy sikere volt Csontos Vilmos verseinek, énekkarunknak és a lányok modern táncának. Az út porát a mezőcsáti strand gyógyvizével mostuk le, majd megkóstoltuk a táj jellegzetes ételét, a slambucot.

A következő két napban a diákok megismerkedtek Mezőcsát (Kiss József emlékszoba, Tájház, református templom), valamint Miskolc (Avasi kilátó, Deszkatemplom) nevezetességeivel.

Diákjaink idegen nyelvi szavalóversenyen vettek részt, Lőrincz Viktória, Buzás Brigitta, Mácsai Etelka sikeresen szerepeltek a megmérettetésben.

Abban a reményben búcsúztunk el kedves vendéglátóinktól: a mezőcsáti igazgatónőtől, Kiss Lászlónétól, a tanároktól és a diákoktól, hogy tavasszal viszonozhatjuk azt a szeretetet, mellyel minket körülvettek.

2005-ben kétszer is jártak nálunk a borsodi fiatalok. Először 2005. március 21–23. között vendégeskedett városunkban 26 diák és 3 tanár, köztük Bogdánné Emődi Erzsébet igazgatóhelyettes. A kopjafa megkoszorúzása után a gimnázium tornatermében a mezőcsátiak szívhez szóló műsorral köszöntötték vendéglátóikat. A Lehotayné Gulyás Terézia tanárnő vezette diákszínpad felvidéki költők verseiből adott elő egy összeállítást, fellépett a mazsorettcsoport majd a néptáncosok.

mezőcsátiakkal

A mezőcsáti és a zselízi diákok közös műsorát nagy sikerű táncház követte. A vendégeket, ahogy minket is Magyarországon, egy-egy gimnazista és családja szállásolta el. Második nap a két iskola diákjai egy kis kirándulást tettek a járásban: megtekintették a garamszentbenedeki bencés templomot és a lévai várat. Szerdán meglátogatták Zselíz nevezetességeit: a Szent Jakab-templomot és a Baglyos Házat, majd a két gimnázium diákjaiból álló vegyes csapatok IQ-kvízben mérték össze erejüket. Az ünnepélyes eredményhirdetés után vendégeink hazautaztak.

A mezőcsátiaknak annyira tetszett nálunk, hogy Pásztor Éva tanárnő osztálya az év végi tanulmányi kirándulást a Felvidékre tervezte. A párkányi Vadas Termálfürdőben laktak, kirándultak Komáromba, és a zselízi Városi Napokra is ellátogattak. Megtekintették barátaikat a Kincső néptánccsoport fellépésekor, velük együtt örültek a polgármesteri díjnak és a közelgő szünidőnek. Eltervezték, hogy a vakáció egy részét együtt töltik majd Mezőcsáton ill. Zselízen.

2005. október 12-15. között a Zselízi Magyar Tannyelvű Gimnázium diákjai ismét ellátogattak Mezőcsátra, barátaink meghívására részt vettünk a Kiss József Napokon. JUDr. Nagy Gézát, Zselíz polgármesterét is fogadta Arnóth János mezőcsáti polgármester.

Mgr. Tóth Mária igazgatóhelyettes képviselte az iskola igazgatóságát, a 36 diákot Garamvölgyi Szilvia tanárnővel kísértük el. Ismét felejthetetlen élményekben volt részünk, ugyanis „anyaországunkba” látogathattunk el. „…bizton állíthatom – írja Duba Noémi, 1. osztályos diákunk a Zselízi Hírmondó hasábjain –, hogy nemcsak a kikapcsolódás szempontjából volt fontos ez a kirándulás, hanem magyar nemzettudatunk erősítése miatt is.”

mezőcsáti múzeumbanDiákjaink ellátogattak a geleji sajtüzembe, a Matyó Múzeumba, a mezőcsáti tájházba és a díszes, fakazettás mennyezetű református templomba. Mindemellett jutott idő a sportolásra és a szórakozásra is.

Barátainkat 2006. március 13–15. között láttuk vendégül. A mezőcsáti gimnáziumot és a Kiss József Általános Iskolát Szaniszló László igazgató úr, Pásztor Éva tanárnő és 31 diák képviselte.

Látogatásuk ideje alatt megmutattuk nekik Zselíz nevezetességei közül a Schubert-szobát és a Szent Jakab-templomot, kirándulást szerveztünk Komáromba, ahol betértünk a Magyar Kultúra és a Duna Menti Múzeum kiállításaira, megnéztük az Európa-udvart. Útközben megálltunk Bényben, hogy megnézzük a híres Árpád-kori katolikus templomot és rotundát.

Március 15-én délelőtt a mezőcsáti és a zselízi diákok Ipolyszalkára kirándultak, ahol megtekintették a tájházat, és kézművesfoglakozásokon vettek részt. Délben – a 48-as forradalomra emlékezve – ünnepi műsort adtak a zselízi városi művelődési otthonban. Közösen vettek részt az esti városi ünnepségen. Az ünnepség után átfagyva, de szép emlékekkel indultak haza barátaink. Ezúton is hálásan köszönjük kedves támogatóinknak, köztük a szülői szövetségnek a sok segítséget!
2006 októberében ismét a mi diákjaink utaznak majd Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. Reméljük, hogy e kapcsolat segít majd megismerni egymást, nem ismétlődik meg a december 5-i népszavazás, tovább erősödnek és újabb, életre szóló barátságok születnek magyar és magyar között.

Kuczmann Erika (a mezőcsáti gimnázium volt diákja)