Zenei nevelés

„Régi fának ága vagyunk, mély a gyökerünk…“
(Kodály Zoltán)

Elindultam szép hazámból
Népdalénekesek versenye

A zenének s a dalnak Zselízen mindig kiemelkedő szerepe volt. Gyermekkoromból emlékszem a Csemadok-napokként emlegetett országos népművészeti fesztiválra, a néptánccsoportok seregszemléjére. 1818-ban és 1824-ben itt élt és alkotott a híres zeneszerző Franz Schubert, akinek nevét viseli az alapiskola gyermekkara és a helyi vegyeskar, melyeknek jómagam is tagja voltam. Kislányként sokszor vettem részt népdalversenyeken, több alkalommal tértem haza oklevéllel. De nem is ez volt a legfontosabb számomra, hanem az éneklés öröme és átélése.
Sok szép emlékem és élményem ösztönzött, mikor a gimnáziumba kerültem mint zenei nevelést tanító tanár. Viszont sokszor csalódott voltam a diákok zenei ízlésével és befogadóképességével kapcsolatban. Napjainkban egyre jobban terjed a „zenei szemét“, és úgy érzem, hogy gyermekeink egyre távolabb kerülnek valódi értékeinktől, melyek közé tartozik a népdaléneklés is.
A verseny megrendezésének fő célja a zenekultúra ápolása és hagyományaink megőrzése volt. Reményekkel telve kezdtük el a szervezést, bízva abban, hogy még van igény ilyen rendezvényre. Nem kellett csalódnunk, hiszen a jelentkezők száma évről évre nőtt. Lelkesedésük és szívből jövő énekük megerősített abban, hogy jó úton járunk. „A magyar zene kialakulásának útja sem lehetett más, mint a nyelvé, a népé. Amerre járt, amint nőtt a nép, zenéje vele járt, ami hatott a nyelvre, hathatott a zenére is. A néphagyomány nem töltötte be rendeltetését azzal, hogy a nép zene iránti igényét ellátta. Hogy nemzetté lehessünk, előbb újra meg újra tudnunk kell meríteni népi hagyományainkból. Most a művelt rétegen a sor, hogy felkarolja, megőrizze, hogy élete cselekvő része legyen. A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, míg él a nép, amelynek lelkét kifejezi.“ (Kodály Zoltán)

2003

2003. március 4-én rendeztük meg első ízben a népdalversenyt. A környék magyar alapiskoláiból 39 tanuló jelentkezett (Zselíz, Farnad, Nagyölved, Érsekkéty, Bény, Párkány, Sáró). Az első (1–3. évfolyam) és a második kategóriában (4–6. évf.) két szabadon választott népdalt énekeltek a versenyzők. A harmadik kategóriában (7–9. évf.) kötelezőként énekelték az Elindultam szép hazámból kezdetű népdalt, amely a megnyitó után és az eredményhirdetést követően is az összes versenyző ajkáról közösen csendült fel. A szakmai zsűri elnöki posztját Budai Ilona művésznő, az Óbudai Népzenei Iskola tanára töltötte be. További zsűritagok voltak: RNDr. Horváth Géza karnagy és pedagógus, Mgr. Klimo Gyula a helyi Franz Schubert Művészeti Alapiskola igazgatója, Juhász Eszter néptánctanár és jómagam.

népdalverseny

A verseny a délelőtti órákban zajlott. Az eredményhirdetés előtt iskolánk diákjai kisgyarmati kurtaszoknyás népviseletet mutattak be, majd Budai Ilona tartott előadást a magyarság népzenéjéről, a zenei anyanyelvről és a népdal megtartó erejéről. Az értékelés és díjkiosztás utáni jó hangulatot a Kincső néptáncegyüttes fellépése, majd táncház fokozta.
A zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek:

I. kategória:

1. Balla Ádám (Zselíz, AI)
2. Fóthy Annamária (Zselíz, AI)
3. Smid Kitti (Bény, AI)

II. kategória:

1. Saróka Liliána (Farnad, AI)
2. Fóthy Réka (Zselíz, Gimnázium) és Luky Zsanett (Zselíz, AI)
3. Valkovics Gabriella (Zselíz, AI)

III. kategória:

1. Bodor Éva (Zselíz, AI)
2. Mézes Mátyás (Zselíz, AI)
3. Zalaba Andrea (Párkány, AI)

2004

A következő tanévben 2004. március 5-én rendeztük meg a versenyt. A kategóriák számát kibővítettük: az első kategórába az alapiskolák 1–2. évfolyamos tanulói jelentkezhettek, a másodikba a 3–4. osztályosok, a harmadikba az 5–6., a negyedikbe a 7–9. évfolyamosok, az ötödik kategóriába a középiskolások jelentkezhettek. Továbbá szigorítottuk a verseny feltételeit: a negyedik és ötödik kategóriákban a szabadon választott népdalok mellett öt kötelezőként feltüntetett népdal közül választhattak egyet a versenyzők. Az érdeklődők száma mégis ugrásszerűen megnőtt. 104 benevezett tanuló közül 70-en érkeztek (Farnadról, Nagyölvedről, Érsekkétyről, Bényből, Párkányból, Sáróból, Nagysallóból, Ipolyságról, Ipolypásztóról, Nagycétényből, Zselízről).

népdalverseny

Az I. és II. kategóriában Forró Teodóra az Érsekújvári Regionális Központ metodikusa, Horváth Géza, Virág Gyula karnagy és zenetanár zsűriztek, a többi kategóriában Klimo Gyula, Kissné Dolník Beáta énektanár, Csicsmann Diana karénekes és a városi hivatal elöljárója. A zsűri elnöke Korpás Éva, a budapesti Tükrös népzenekar énekese volt, aki a délután folyamán népmeséket és népdalokat adott elő. Majd hagyományszerűen a tanulók és tanáraik ajkáról közösen csendült fel az Elindultam szép hazámból kezdetű népdal. Az eredményhirdetést követően a Kincső néptáncegyüttes lendületes műsora következett.
Helyezettek:

I. kategória:

1. Milus Fruzsina (Érsekkéty, Egyházi AI)
2. Farkas Mária (Sáró, AI)
3. Cseri Kristóf (Nagyölved, AI)
és Németh Rebeka (Nagysalló, AI)

II. kategória:

1. Balla Ádám (Zselíz AI)
2. Smid Kitti (Bény AI)
3. Farkas Mónika (Nagyölved AI)< és Fóthy Annamária (Zselíz, AI)

III. kategória:

1. Saróka Liliána (Farnad, AI)
2. Szikora Barbara (Ipolyság, Egyházi Gimnázium)
3. Urbán Norbert (Nagyölved, AI), Morvai Melánia (Nagyölved, AI), Baka Veronika (Nagyölved, AI)

IV. kategória:

1. Takács Veronika (Farnad, AI)
2. Koterík Tamás (Ipolyság, Egyházi Gimnázium)

V. kategória:

2. Szebeni Katalin (Zselíz, Gimnázium)

Különdíj:

III. kategória: Barna Gergely (Párkány, Gimnázium)

népdalverseny

2004/2005

A 2004/2005-ös tanévben 2004. december 10-én rendeztük meg harmadízben a népdalversenyt. A nevezés feltételei nem változtak az előző évhez viszonyítva. Az érdeklődés ebben az évben is nagy volt. 17 település 22 magyar iskolájának 98 tanulója jelentkezett, a versenyen végül 69-en vettek részt (Nagyölvedről, Farnadról, Érsekkétyről, Nagysallóból, Lekérről, Csatáról, Párkányból, Lévából, Ipolyságról, Gímesről, Kolonból, Felsőszeliből, Nagycétényből, Berencsről, Érsekújvárból, Udvardról, Zselízről).
Az I. és II. kategóriában Klimo Gyula, Horváth Géza és személyem ültünk a zsűri asztala mögött, a fennmaradó három kategóriában Palcsóné Écsi Gyöngyi művésznő, népdalénekes foglalta el a zsűri elnöki székét, neki Kissné Dolník Beáta lévai és Szombath Károly ógyallai tanár segédkezett. A kiértékelés előtt Écsi Gyöngyi előadásában mesét és népdalokat hallgathattak meg a jelenlevők, majd az ünnepélyes eredményhirdetés során a következő sorrendről számolt be:

I. kategória:

1. Csámpai Péter (Gímes, AI) és Németh Eszter (Nagysalló, AI)
2. Miklós Izabella (Farnad, AI)
3. Farkas Noémi (Farnad, AI)

II. kategória:

1. Bencz Gabriella (Kolon, AI)
2. Németh Melinda (Kolon, AI) és Deák Zoltán (Felsőszeli, SzIAI)
3. Szamotni Tünde (Léva, AI)

III. kategória:

1. Berek Annamária (Farnad AI) és Saróka Liliána (Farnad, AI)
2. Szikora Barbara (Ipolyság, Egyházi Gimnázium)
3. Grezso Kinga (Nagycétény, AI)

IV. kategória:

1. Takács Veronika (Farnad, AI) és Mézes Mátyás (Zselíz, AI)
2. Fóthy Réka (Zselíz, Gimnázium)
3. Kacska Zsuzsanna (Érsekkéty, egyházi AI)

V. kategória:

1. Horváth Mária (Zselíz, Gimnázium)
2. Szebeni Katalin (Zselíz)
3. Varga Katalin (Berencs)

Iskolánkban feladatunknak tartjuk örökségünk, hagyományaink, anyanyelvünk ápolását. A gyermekek örömtől sugárzó arca, lelkesedése, szép éneke megerősít bennünket abban, hogy munkánk, fáradozásunk nem hiábavaló. Hassanak ránk biztatóan Kodály Zoltán szavai: „A nép életéből lassan, de kérlelhetetlenül irtja a hagyományt maga az élet … mit kellene itt tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életre beoltsa a zene szomját … Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének … A zene múlhatatlan része az emberi műveltségnek. Akiben ez nincs, annak a műveltsége tökéletlen … Utóvégre lehet élni zene nélkül is. Sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réten.“

Összeállított: Baluška Garamvölgyi Sylvia