Informatika

A négyéves gimnáziumban az elsősök heti két informatikaórán vesznek részt. A többi évfolyamban választható tantárgyként van jelen. A nyolcéves gimnáziumban a quartások és a quintások heti 1, míg a sextások heti 2 órát látogatnak. A septima és az oktava évfolyamban heti 2 órás informatikagyakorlat választható a kötelező tantárgyak mellé. A 2004/05-ös tanévtől a nyolcéves gimnázium alsó tagozata számára informatikai szakkört vezettünk be.
Az informatika a legfiatalabb tantárgy iskolánkban. Viglaš Tibor volt az első tanár, akitől a gimnazisták elleshették a számítógépkezelés fortélyait, a programozás alapjait. Az első informatikaterem létrehozása is az ő nevéhez fűződik.
Később RNDr. Balázs Lajos munkájának köszönhetően a tornaterem egyik helyiségében sikerült kialakítani megfelelő informatikai szaktantermet.
Az iskola műszaki fejlesztésének mindig nagy figyelmet szenteltünk. Az 1998/99-as tanévben megjelentek a PENTIUM alapú számítógépek az oktatásban is. Az első hálózatot az 1999/2000-es tanévben Jedlička Péter építette ki. Ebben az évben csatlakozott az iskola a világhálózatra, az Internetre.
2002/03-as tanévben az INFOVEK program keretében az iskola hat PENTIUM alapú számítógépet kapott. A hálózatot az új követelményekhez kellett igazítani, így Šoóky Krisztián kollégával felújítottuk a nyári szünetben. Ebben az évben a hálózathoz csatlakoztattuk a titkárságot és az igazgatóságot is. A 2002/03-as tanévtől kizárólag PENTIUM alapú számítógépet használunk.
A 2003/04-es tanévben a Slovak Telekom hat számítógépet adományozott iskolánknak. A nyári szünetben az informatikai szaktanterem új helyiségbe költözött, így újra kellett építeni a hálózatot. Nagy segítségünkre volt az iskola pedellusa, Neznánszki Tibor. Ugyanebben a tanévben a Pázmány Péter Alapítvány és az iskolánk mellett működő szülői szövetség támogatásával digitális fényképezőgéppel gazdagodtunk, az iskolaújság pedig új fénymásolót kapott. A 2003/04-es tanévben kapcsolódtunk be az angol nyelvű COMENIUS pályázatba is, ennek köszönhetően sikerült digitális kamerával is bővítenünk eszközeinket.
A 2004/05-ös tanévtől az INFOVEK program támogatásával online ADSL vonal biztosítja a kapcsolatot. A Pázmány Péter Alapítványnak és a szülői szövetségnek köszönhetően ismét bővült az informatikai terem egy notebookkal és egy kivetítővel. Létrehoztunk egy új informatikai szaktantermet is, melyet jelenleg multimediális szaktanteremként használunk.
Diákok, tanárok szabadon használhatják a világhálót, lehet saját e-mail címük és web-oldaluk.
A 2003/04-es tanévben elkészítettük az iskola saját web-oldalát: www.gmzeliezovce.edu.sk. A hálózat állandó karbantartást igényel, melyből a diákok és a tanárok mit sem érzékelnek, viszont elkerülhetetlen a hálózat problémamentes működéséhez. Ezt a munkát Šoóky Krisztiánnal együtt végeztük.
További terveink: a hálózatra rákapcsolni a tantestületi irodát, majd fokozatosan a tantermeket.
Az iskolánk az utóbbi négy év alatt jelentős minőségi fejlődésen ment keresztül, mely nem valósulhatott volna meg az iskola vezetősége, az iskola mellett működő szülői szövetség támogatása nélkül, amit utólag is köszönünk.

Informatikaversenyek

1989-1994:

A ZENIT programozási verseny, Programozási Olimpia kerületi fordulóján sikeres diákjaink: Fašanga Éva, Nyúl Péter, Kosztolányi József, Pólya Attila, Lányi Árpád, Csenger Géza, Tolnai Szabolcs, Suba Péter, Kovács Attila, Császár Ottó, Šoóky Krisztián

2002/03:

TIT: Turza Péter (1. A), Kádasi Krisztián (2. A)
Infoprog: Kádasi Krisztián (2. A), Dostál György (2. A)

2003/04:

TIT: Cserba Csaba (quinta), Duchoň Gábor (quinta), Szusztor Péter (quinta), Kádasi Krisztián (3.A)

2004/05:

TIT: Cserba Csaba (sexta), Duchoň Gábor (sexta), Szusztor Péter (sexta)

2005/06:

Duchoň Gábor (septima) a Szlovák Műszaki Egyetem által kiírt PROFiit programozási versenyen vett részt, mely a legjelentősebb versenyekhez tartozik.

Összeállította: Főző Zoltán mérnök